Saturday, May 25, 2024
SMS Marketing

SMS Alert คืออะไร แจ้งเตือนผ่าน SMS ด้วยตัวคุณ

632views

แจ้งเตือนทุกข้อมูลและเหตุการณ์สำคัญ เพื่อให้ลูกค้าไม่พลาดทุกข่าวสารของคุณ

SMS Alert คือ ระบบการส่งข้อความสั้นสำหรับการแจ้งเตือนต่างเหตุการณ์ต่างๆ ไปยังโทรศัพท์มือถือ โดยสามารถเชื่อมต่อกับระบบซอฟท์แวร์ หลากหลายรูปแบบหรือจะเรียกว่าการส่งข้อความแบบ Notification ก็ได้ จุดประสงค์เพื่อแจ้งเตือนข่าวสารต่างๆ ให้รับรู้ข่าวสารนั้นได้ก่อนช่องทางอื่น ๆ โดยสามารถส่งข้อความทั้งหมดผ่านระบบ SMS API

SMS Alert ช่วยให้ธุรกิจของคุณส่งข้อความสื่อสารได้ทุกจุดประสงค์

 • แจ้งเตือนการชำระค่าบริการ หรือ ธุรกรรมทางการเงินต่าง ๆ
 • แจ้งเตือนการทำงานภายในบริษัทหรือองค์กร
 • แจ้งเตือนโปรโมชันสำคัญ หรือสิทธิพิเศษ
 • แจ้งเตือนการติดตามพัสดุ สำหรับขนส่ง
 • แจ้งเตือนการสั่งซื้อหรือจองสินค้าและบริการต่าง ๆ
 • แจ้งเตือนข่าวสารสำคัญ เพื่อให้ไม่พลาดข้อมูลของบริการนั้น ๆ
 • แจ้งเตือนวันพิเศษหรือการจัดงานในโอกาศพิเศษ

ประโยชน์ที่จะได้รับจาก SMS Alert

 • ช่วยให้การบริหารจัดการธุรกิจของลูกค้าง่ายขึ้น
 • ช่วยให้ลูกค้าเข้าถึงข้อมูล ข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว
 • ช่วยให้รู้ปัญหาและหาวิธีในการแก้ไขได้ทันเวลา
 • ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายส่ง SMS ตรงไปยังโทรศัพท์มือถือที่ลงทะเบียนไว้
 • ช่วยเพิ่มความมั่นใจในการดำเนินธุรกิจและการใช้บริการ

สรุป SMS Alert ให้เข้าใจง่าย

SMS Alert คือการส่งข้อความเพื่อแจ้งเตือนข้อมูลข่าวสารต่างๆให้ผู้รับนี้ ได้รับทันที เนื่องจากบางครั้งในการส่งข้อความผ่านในรูปแบบอื่นๆ นั้นอาจะต้องมีอินเทอร์เน็ต ทำให้เกิดความไม่สะดวกสบาย เท่าการส่ง SMS นั่นเอง และการส่ง SMS ผู้รับเองก็สามารถที่จะได้รับเนื้อหาที่ส่งมาให้เร็วกว่าช่องทางอื่นๆ เพียงแค่หยิบโทรศัพท์ออกมาก็ได้เห็นเนื้อหาของข้อความเลย ไม่ต้องเปิดแอปพลิเคชั่นให้ยุ่งยาก

Bulk SMS และ SMS OTP
ราคาถูกพิเศษ สำหรับปริมาณมาก ติดต่อ LINE @deecom