Friday, April 19, 2024
SMS Marketing

Personalized SMS คืออะไร ตอบโจทย์ลูกค้าแยกความสนใจ

407views

เสริมความพึงพอใจให้กับลูกค้าด้วยการแยกประเภทลูกค้ารายบุคคล

Personalized SMS หมายถึง การจัดส่งข้อความสั้นๆ ที่ไม่เหมือนกันในแต่ละเบอร์ เช่น การแทรกชื่อ ยอดค้างชำระแจ้งยืนยันเลข order และเลข Tracking ของแต่ละคนลงในข้อความ เป็นต้น การส่ง SMS ให้มีข้อมูลแบบเจาะจงสำหรับแต่ละคน สามารถทำได้ง่ายๆ ซึ่งเป็นที่นิยมเพราะผู้รับจะรู้สึกพอใจกับข้อมูลที่ได้รับมากกว่า ข้อมูลที่ส่งออกโดยรวมแบบทั่วไป

Personalize SMS มีประโยชน์อย่างไร

  • ช่วยเพิ่ม Engagement และ Conversion ด้วยการใส่ชื่อลูกค้าลงในข้อความเพราะการได้รับ SMS ที่มีชื่อของตัวเองอยู่ในข้อความ ดึงดูดความน่าสนใจได้ดี
  • ช่วยเพิ่มยอดขาย ด้วยการส่งโปรโมชั่นในแต่ละคนไม่เหมือนกันเพราะลูกค้าแต่ละคนมีความสนใจในตัวสินค้าที่แตกต่างกัน
  • ช่วยกระตุ้นการซื้อซ้ำ ด้วยการส่งเป็น e-coupon มอบสิทธิพิเศษที่แต่ละคนได้รับไม่เหมือนกันแล้ว เราสามารถควบคุมการใช้ส่วนลดได้อย่างมีระบบ 
  • ช่วยเพิ่มความเชื่อมั่น โดยการแจ้งยืนยันเลข order และเลข Tracking ภายหลังการส่งของ สิ่งที่ลูกค้ากลัวที่สุดคือ “กลัวว่าจะไม่ได้ของ”ดังนั้นการได้รับเลขที่ tracking จึงเป็นเหมือนข้อความสวรรค์ จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นที่มีต่อร้านค้าแล้วยังเป็นการลดงานทำงานขอคนอีกด้วย
  • ช่วยเสริมความน่าเชื่อถือ ด้วยการเสริมใช้ SMS มาช่วยเสริมการทำงานแทนCall Center ก็ทำให้การเตือนนัดหมายนั้นเป็นรูปธรรมมากขึ้นเพราะมีข้อความให้ลูกค้าเห็น นอกจากจะช่วยลดความผิดพลาดของการสื่อสาร

สรุป Personalize SMS ให้เข้าใจง่าย

การส่ง SMS ในแต่ละเบอร์ ที่มีการใส่ชื่อ ยอดค้างชำระแจ้งยืนยันเลข order เลข Tracking วันเกิด ของแต่ละคนลงในข้อความ แบบเจาะจงสำหรับ เพื่อให้ลูกค้าลูกรู้สึกพอใจกับข้อมูลที่ได้รับมากกว่า ข้อมูลที่ส่งออกโดยรวมแบบทั่วไป

Bulk SMS และ SMS OTP
ราคาถูกพิเศษ สำหรับปริมาณมาก ติดต่อ LINE @deecom