Monday, April 15, 2024
Technology

กูเกิลเพิ่มฟีเจอร์ตรวจสอบภาพป้องกันข่าวปลอม เพิ่มข้อความเตือนว่ารูปสร้างจาก AI – SMS Marketing ราคาถูกที่สุด

125views

กูเกิลเพิ่มฟีเจอร์เตือนผู้ใช้จากภาพปลอมที่สร้างจากปัญญาประดิษฐ์เนื่องจากช่วงหลังภาพจากปัญญาประดิษฐ์นั้นสมจริงขึ้นเรื่อยๆ จนทำให้สร้างข่าวปลอมได้โดยง่าย โดยแบ่งออกเป็นสองฟีเจอร์

ฟีเจอร์แรกคือ About this image สืบประวัติภาพว่าเริ่มต้นโพสจากที่ใด ทำให้เห็นว่าภาพมีที่มาที่ไปอย่างไร การใช้งานสำคัญคือภาพที่สร้างจากปัญญาประดิษฐ์อาจจะถูกสร้างมาโพสในเว็บบอร์ดเพื่อความขำขันแต่ถูกนำไปเสริมเติมแต่งจนกลายเป็นข่าวปลอม

ฟีเจอร์ต่อมาคือการขอความร่วมมือกับบริการสร้างภาพให้ใส่ข้อมูลลงไปในภาพว่าเป็นภาพที่สร้างขึ้นมา แล้ว Google Search จะแสดงข้อความเตือนว่าเป็นภาพที่สร้างขึ้นจากปัญญาประดิษฐ์เสมอ

กูเกิลยังระบุว่ากำลังพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสู้กับข่าวปลอม เช่นโมเดล AudioLM ของกูเกิลเองสามารถตรวจจับเสียงที่สร้างจากปัญญาประดิษฐ์ได้ถึง 99%

ที่มา – Google Blog

Bulk SMS และ SMS OTP

ราคาถูกพิเศษ สำหรับปริมาณมาก ติดต่อ LINE @deecom

Generated by Feedzy