Monday, April 15, 2024
Technology

สหรัฐฯ เริ่มทดลองวัคซีนไข้หวัดใหญ่แบบ mRNA ในคนเฟสแรก – SMS Marketing ราคาถูกที่สุด

134views

สถาบันโรคภูมิแพ้และโรคติดเชื้อสหรัฐฯ (National Institute of Allergy and Infectious Diseases – NIAID) ประกาศเริ่มทดลองวัคซีน H1ssF-3928 mRNA-LNP วัคซีนไข้หวัดใหญ่แบบ mRNA โดยที่ยังอยู่ในเฟสแรกแต่นับเป็นก้าวแรกของการใช้วัคซีนไข้หวัดใหญ่แบบ mRNA

นอกเหนือจากการเปลี่ยนแพลตฟอร์มสำหรับวัคซีนแล้ว H1ssF-3928 ยังเปลี่ยนเป้าหมาย โดยไปจับกับโปรตีน hemagglutinin (HA) ของไวรัสที่ส่วนก้าน (stem) แทนที่ส่วนหัว ซี่งส่วนก้านนี้มีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงน้อย ทำให้เป็นไปได้ว่าวัคซีนจะสามารถป้องกันไวรัสได้หลายสายพันธุ์ ไม่ต้องฉีดใหม่ทุกปีเช่นทุกวันนี้

การทดลองเฟสแรกเป็นการทดลองหาโดสที่เหมาะสมเพื่อดูความปลอดภัย และความสามารถในการกระตุ้นภูมิให้กับผู้เข้าร่วมทดลองเท่านั้น ทำให้มีผู้เข้าร่วมเพียง 50 คนเท่านั้น 3 กลุ่มแรกกลุ่มละ 10 คนจะได้รับวัคซีน 10, 25, และ 50 ไมโครกรัมตามลำดับ จากนั้นนักวิจัยจะหาโดสที่เหมาะสมแล้วทดลองให้กับกลุ่มที่เหลือ โดยผู้เข้าร่วมอาจจะเป็นผู้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่เดิมก็ได้

แม้ไข้หวัดใหญ่จะเป็นโรคที่มีมายาวนานแต่ก็ยังคงนับเป็นโรคที่คร่าชีวิตผู้คนจำนวนมาก ทั่วโลกมีผู้เสียชีวิตจากไข้หวัดใหญ่ 294,000 ถึง 518,000 คนต่อปีในช่วง 2002-2011 ในประเทศไทยเองเมื่อปี ​2011 ก็มีผู้เสียชีวิตจากไข้หวัดใหญ่มากกว่า 70 คนต่อประชากร 100,000 คนเมื่อปี 2011

ที่มา – NIH

Topics: 

Bulk SMS และ SMS OTP

ราคาถูกพิเศษ สำหรับปริมาณมาก ติดต่อ LINE @deecom

Generated by Feedzy