Saturday, April 20, 2024
Technology

โอกาสสำคัญในการเปลี่ยนแปลง มาทำงานที่ธนาคารกรุงไทย สนุก ท้าทาย ก้าวหน้า และเปลี่ยนชีวิตคนไทยให้ดีขึ้นกว่าเดิม! – SMS Marketing ราคาถูกที่สุด

92views

ทุกคนรู้ดีว่าตอนนี้เราอยู่ในยุค Digital ที่ AI กำลังเข้ามามีบทบาทในชีวิตมากขึ้นเรื่อยๆ เกิดการถกเถียงกันมากว่าคอมพิวเตอร์จะเข้ามาทดแทนคนมากขนาดไหน แต่สำหรับคนที่มีความสามารถมองเรื่องนี้เป็นโอกาสและความท้าทาย เพราะเชื่อมั่นว่า นวัตกรรม คือสิ่งที่เข้ามาเติมเต็มประสิทธิภาพ และสุดท้ายโลกจะยังขับเคลื่อนไปข้างหน้าด้วยความสามารถของคนที่มีศักยภาพ

ดังนั้น ในการเฟ้นหาบุคลากรเข้ามาทำงานร่วมกันขององค์กรยุคใหม่ จึงมองทั้งเรื่องทัศนคติ ทักษะและความสามารถควบคู่ไปด้วยกัน และองค์กรก็ต้องปรับให้สอดคล้องกับรูปแบบและสร้างวัฒนธรรมใหม่ๆ เพื่อดึงดูดให้คนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถอยากมาทำงานด้วย และนั่นก็คือแนวทางที่ธนาคารกรุงไทยทำมาโดยตลอด

ถ้าคุณคือคนรุ่นใหม่ อาจจะเป็น Gen Y ช่วงหลังจนถึงกลุ่ม Gen Z เรียกว่าเป็นกลุ่มคนทำงานใหม่ จะเข้าใจดีว่า ความต้องการของคนทำงาน คือ มองเรื่องโอกาสในการแสดงความสามารถ ได้ปลดปล่อยพลัง ได้มีโอกาสเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และมองเห็นความก้าวหน้าในหน้าที่การงานอย่างชัดเจน รวมถึงแนวทางการต่อยอดในอนาคต และทั้งหมดต้องมาพร้อมกับสวัสดิการ การดูแลอย่างทั่วถึง เท่าเทียมและเคารพในสิทธิเสรีภาพ

องค์กรที่ขาดสิ่งเหล่านี้ ก็ยากที่จะดึงดูดคนเก่งไปร่วมงาน

จึงไม่น่าแปลกใจที่ธนาคารต่างๆ จะมีการแย่งชิงบุคลากร หรืออาจเรียกว่า Talent War เกิดขึ้นมาโดยตลอด เพราะในกลุ่มการเงินการธนาคาร เป็นหนึ่งในองค์กรที่มีการเปลี่ยนแปลง เกิดการ Disruption สูงที่สุด มีการแข่งขันที่รุนแรงทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งกลุ่ม Bank และ Non-Bank ยิ่งเป็นสิ่งยืนยันว่า “คน” คือหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่สุด ที่จะพัฒนาองค์กรไปข้างหน้า

ทำงานกับกรุงไทย กล้าที่จะเปลี่ยนเพื่อก้าวไปข้างหน้า

เนื้อหาข้างต้นได้อธิบายไปแล้วว่า จะร่วมงานกับองค์กรไหน เราในฐานะคนทำงานต้องการอะไรบ้าง ซึ่งกรุงไทยได้ยืนยันว่ามีให้อย่างครบถ้วน เพื่อให้บุคลากรไร้ความกังวลและสามารถทำงานได้อย่างเต็มที่ จนกล้าพูดได้ว่าการทำงานที่กรุงไทยคือการเปลี่ยนชีวิตให้ดีกว่าเดิม ทำงานด้วยความสนุก ท้าทาย มีความก้าวหน้า และที่สำคัญคือ มีโอกาสเปลี่ยนชีวิตคนในสังคมให้ดีขึ้น

เราไม่ได้เปลี่ยนแค่ชีวิตตัวเอง แต่กำลังเปลี่ยนชีวิตคนในสังคมให้ดีขึ้น นี่คือเรื่องที่ยิ่งใหญ่

สิ่งที่ยืนยันว่าทำงานกับกรุงไทยคือการเปลี่ยนเพื่อก้าวไปข้างหน้า เห็นได้จากการที่กรุงไทยได้รับรางวัลด้านการบริหารคนยอดเยี่ยมจากหลายหลายสถาบันทั้งในและต่างประเทศเป็นเครื่องการันตี การให้ความสำคัญกับเรื่องคนมาเป็นอันดับหนึ่ง ทั้งเรื่องการพัฒนาคน การดูแลคน เพราะเชื่อว่า พนักงานคือหัวใจสำคัญที่จะทำให้องค์กรก้าวไปข้างหน้าสู่เป้าหมายร่วมกัน

กรุงไทย มีโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรผ่านหลักสูตรต่างๆ มากมาย เพื่อให้พนักงานได้เพิ่มเติมทักษะ และความรู้อยู่เสมอ ที่เด่นๆ คือ โครงการ Krungthai Hackathon เวทีที่ช่วยปลุกพลังความคิดสร้างสรรค์และทักษะทางด้านดิจิทัลในตัวพนักงาน ด้วยการให้พนักงานคิดค้นนวัตกรรมทางการเงินดิจิทัล เพื่อผลักดันธนาคารไปสู่องค์กรนวัตกรรม โดยมีโค้ช startup ชื่อดังมากมายมาร่วมเป็น mentor ซึ่งโครงการที่ชนะจะถูกนำไปพัฒนาเพื่อออกสู่ตลาดจริง

บุคลากรที่กรุงไทย สามารถจัดการชีวิตส่วนตัวและการทำงานร่วมกันได้อย่างลงตัว โดยจัดสรรให้มีการ Work from Home เรียกว่าใส่ใจกับการทำงานและให้ความสำคัญกับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

และแน่นอนว่า ทำงานที่กรุงไทย มีโอกาสเปลี่ยนชีวิตคนในสังคมให้ดีขึ้น เพราะกรุงไทย เป็นธนาคารที่พัฒนาระบบการเงินโครงการของรัฐ โดยมีแอปพลิเคชันเป๋าตัง ที่ถือเป็น Super App ที่เปลี่ยนชีวิตคนไทยให้ดีขึ้นกว่าเดิม เป็นการวางโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลให้กับประเทศ และมีฟีเจอร์ต่างๆ ที่ช่วยให้คนไทยเข้าถึงการลงทุนและสิทธิทางสุขภาพได้อย่างทั่วถึง

สวัสดิการที่รอบด้าน กับ Vibe การทำงานเพื่อความก้าวหน้า

สิ่งหนึ่งที่กรุงไทยให้ความสำคัญคือ การจัดสวัสดิการให้อย่างรอบด้านกับบุคลากร เพื่อให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี

เพราะเชื่อว่า การที่บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี จะนำไปสู่การทำงานที่มีประสิทธิภาพและส่งต่อคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนอื่นๆ ดังนั้นกรุงไทยเน้นการดูแลคุณภาพชีวิตพนักงานเป็นเรื่องสำคัญ มีทุนการศึกษาต่อต่างประเทศ สวัสดิการรักษาพยาบาล รวมถึงสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษ ฯลฯ

ส่วนสถานที่ทำงาน กรุงไทยได้ปรับเปลี่ยนให้เข้ากับบริบทการทำงานรูปแบบใหม่ มี co-working space เพื่อให้บุคลากรได้อยู่ท่ามกลางบรรยากาศที่เอื้อต่อความคิดสร้างสรรค์ และที่สำคัญเพื่อนร่วมงานที่มีความสามารถ ผู้เชี่ยวชาญตัวจริงที่มีประสบการณ์ตรง พร้อมให้คำปรึกษาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

สำหรับคนมองหาความสนุก ท้าทาย และก้าวหน้า

ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครงานหลากหลายตำแหน่ง หลากหลายระดับ ตั้งแต่นักศึกษาจบใหม่ ไปจนถึงผู้บริหารระดับกลางในงานด้าน IT ด้านบริหารผลิตภัณฑ์และการตลาด Retail Banking ด้านวิเคราะห์ธุรกิจ การเงิน ข้อมูลและเศรษฐกิจ ด้านบริหารความเสี่ยง และด้าน Relationship Management นอกจากนี้ยังรับนักศึกษาฝึกงาน โดยเฉพาะสายงานด้าน IT เพื่อโอกาสร่วมงานกับกรุงไทยในอนาคต

ทั้งหมดสามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่ https://hr.krungthai.com/Home/JoinUs

#กรุงไทย #กล้าเปลี่ยนเพื่อก้าวนำ #KrungthaiCareer

Bulk SMS และ SMS OTP

ราคาถูกพิเศษ สำหรับปริมาณมาก ติดต่อ LINE @deecom

Generated by Feedzy