Saturday, May 18, 2024
Technology

ไมโครซอฟท์อาจถอนธุรกิจ Activision Blizzard ออกจากอังกฤษ หากดีลซื้อกิจการไม่อนุมัติ – SMS Marketing ราคาถูกที่สุด

147views

Bloomberg อ้างข้อมูลจากแหล่งข่าวว่า Brad Smith ประธานบริษัทของไมโครซอฟท์จะเข้าพบ Jeremy Hunt รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของสหราชอาณาจักรในเร็วๆ นี้ จากกรณี CMA หน่วยงานการแข่งขันของสหราชอาณาจักรขวางดีล Activision Blizzard

ตามข่าวบอกว่า ทางเลือกหนึ่งของไมโครซอฟท์คือ ถอนธุรกิจของ Activision Blizzard ออกจากสหราชอาณาจักรไปเลย หากไม่สามารถผลักดันให้ CMA อนุมัติดีลนี้ผ่านได้

ที่ผ่านมา ไมโครซอฟท์ใช้วิธียกตัวอย่างกรณี EU อนุมัติดีล (แบบมีเงื่อนไข) เพื่อเปรียบเทียบให้เห็นว่าทวีปยุโรปมีความเป็นมิตรต่อภาคธุรกิจมากกว่าสหราชอาณาจักร

สถานะของ CMA เป็นหน่วยงานอิสระของรัฐ คณะรัฐมนตรีสั่งโดยตรงไม่ได้ แต่บุคคลที่มาเป็นคณะกรรมการของ CMA ก็แต่งตั้งโดยรัฐบาล ซึ่ง Hunt เองก็เคยวิจารณ์คำตัดสินของ CMA และแสดงความไม่เห็นด้วยมาก่อน

ที่มา – Bloomberg

Brad Smith ผู้บริหารระดับสูงของไมโครซอฟท์ที่ดูแลงานด้านกฎหมายและภาครัฐ

Bulk SMS และ SMS OTP

ราคาถูกพิเศษ สำหรับปริมาณมาก ติดต่อ LINE @deecom

Generated by Feedzy