Saturday, May 18, 2024
Technology

Google แจ้งพนักงาน ให้พนักงานเข้าสำนักงานอย่างน้อย 3 วันต่อสัปดาห์ มีผลต่อการประเมินงานด้วย – SMS Marketing ราคาถูกที่สุด

126views

กูเกิลออกอีเมลแจ้งยังพนักงานทุกคน เกี่ยวกับข้อกำหนดใหม่ของการเข้ามาทำงานในสำนักงาน ซึ่งปัจจุบันกูเกิลอนุญาตให้ทำงานแบบไฮบริด ต้องเข้าสำนักงานประมาณ 3 วันต่อสัปดาห์ โดยบอกว่าหากพนักงานต้องการทำงานแบบรีโมทเต็มเวลา จะต้องขอและได้รับอนุญาตยกเว้นเป็นพิเศษเฉพาะกรณีเท่านั้น

Fiona Cicconi หัวหน้าฝ่าย People ของกูเกิลชี้แจงว่าจากการสำรวจ พนักงานที่เข้าทำงานอย่างน้อย 3 วันต่อสัปดาห์ในสำนักงาน พวกเขารู้สึกใกล้ชิดกับเพื่อนพนักงานด้วยกันมากกว่า ทำให้เกิดทีมเวิร์กที่ดีขึ้น ถึงแม้บางคนไม่เชื่อเรื่องการสร้างบทสนทนาระหว่างเดินในสำนักงาน แต่คงไม่มีคำถามว่าการทำงานด้วยกันในสถานที่เดียวกัน ย่อมสร้างผลลัพธ์ที่ดีกว่า

Cicconi ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ผลิตภัณฑ์หลายอย่างที่เพิ่งเปิดตัวในงาน Google I/O ก็มาจากทีมงานที่ทำงานร่วมกันในสำนักงาน อย่างไรก็ตามในบางสถานการณ์ที่ไม่สามารถออกจากบ้านเพื่อเดินทางมาทำงานได้ บริษัทก็เข้าใจและยกเว้น เช่น ปัญหาสภาพอากาศในชายฝั่งตะวันออกสหรัฐตอนนี้

รายงานบอกว่าพนักงานบางคนในกูเกิลยังมีเงื่อนไขจำนวนวันที่เข้าสำนักงาน ที่มีผลต่อการประเมินผลงานประจำปีด้วย

ที่มา: The Wall Street Journal

Bulk SMS และ SMS OTP

ราคาถูกพิเศษ สำหรับปริมาณมาก ติดต่อ LINE @deecom

Generated by Feedzy