Saturday, May 18, 2024
Technology

Adobe เปิดตัว Firefly เวอร์ชันลูกค้าองค์กร นำข้อมูลมาเทรนเพื่อสร้างเนื้อหาเฉพาะแบรนด์ได้ – SMS Marketing ราคาถูกที่สุด

103views

Adobe ประกาศขยายบริการ Adobe Firefly ชุดเครื่องมือสร้างสรรค์เนื้อหาด้วย AI แบบ Generative และ Adobe Express เวอร์ชันสำหรับลูกค้าองค์กร เพื่อรองรับความต้องการใช้งานที่มากขึ้น ในการนำเครื่องมือสร้างสรรค์เนื้อหามาปรับใช้กับงาน แต่ยังควบคุมข้อมูลภายในองค์กรไว้ได้

David Wadhwani ประธานส่วนธุรกิจสื่อดิจิทัลของ Adobe บอกว่าผู้นำในองค์กรคาดว่าความต้องการใช้งานคอนเทนต์แบบต่าง ๆ จะเพิ่มขึ้นอีก 5 เท่าตัว ภายใน 2 ปีข้างหน้า ฉะนั้นการสร้างคอนเทนต์จึงต้องมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งเครื่องมือ Firefly ของ Adobe ที่ทำงานร่วมกับใน Express และ Creative Cloud จะเข้ามาช่วยการสร้างสรรค์ผลงานที่รวดเร็วขึ้น

Firefly ในเวอร์ชันองค์กร จะเปิดให้ลูกค้าสามารถเทรนข้อมูลให้กับ Firefly ของตนภายใต้สินทรัพย์แบรนด์ในองค์กร ทำให้คอนเทนต์สามารถสะท้อนรูปแบบ ตลอดจนภาษาของแบรนด์นั้น ๆ ได้มากยิ่งขึ้น รวมถึงสามารถนำสินทรัพย์ที่มีลิขสิทธิ์ในองค์กรมาเทรนเพื่อสร้างเนื้อหาได้เช่นกันอย่างปลอดภัย ซึ่ง Adobe บอกว่าตอนนี้มีหลายร้อยแบรนด์แล้วที่ร่วมทดสอบ ซึ่งรวมทั้ง Dentsu, IBM และ Mattel

ที่มา: Adobe

Bulk SMS และ SMS OTP

ราคาถูกพิเศษ สำหรับปริมาณมาก ติดต่อ LINE @deecom

Generated by Feedzy