Saturday, May 25, 2024
Technology

คณะกรรมาธิการยุโรประบุ Google มีพฤติกรรมผูกขาดในธุรกิจ AdTech – อาจต้องแยกบริษัท – SMS Marketing ราคาถูกที่สุด

79views

คณะกรรมาธิการยุโรป หรือ European Commission หน่วยงานฝ่ายบริหารของ EU ได้แจ้งกูเกิล ว่าคณะกรรมาธิการมองว่ากูเกิลละเมิดกฎหมายต่อต้านการผูกขาดของ EU ในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีโฆษณา (AdTech) มาตั้งแต่ปี 2014

มุมของคณะกรรมาธิการยุโรปคือ กูเกิลให้บริการในทุกจุดของบริการโฆษณาออนไลน์ ทั้งฝั่งผู้ผลิตเนื้อหาที่สร้างพื้นที่ในเว็บไซต์ให้ลงโฆษณา (DFP), ฝั่งเครื่องมือสำหรับผู้ลงโฆษณา (Google Ads DV 360) และเป็นตัวกลางให้ผู้ลงโฆษณาและเว็บมาเจอกัน (AdX) ซึ่งกรณีของ AdX ถูกมองว่ากูเกิลสร้างข้อได้เปรียบมากกว่าผู้ให้บริการตัวกลางโฆษณารายอื่น เนื่องจากรู้มูลค่าจากทั้งฝั่งผู้ซื้อ-รับลงโฆษณา จึงให้ความเห็นว่าเพื่อแก้ปัญหาการผูกขาดนี้ กูเกิลควรแยกธุรกิจโฆษณาออนไลน์ออกมาเป็นส่วน ๆ ซึ่งจะมีผลเฉพาะภูมิภาคยุโรป

อย่างไรก็ตาม Alphabet บริษัทแม่ของกูเกิลสามารถโต้แย้งมุมมองของ EU ได้ทั้งการชี้แจงเป็นตัวหนังสือ หรือส่งตัวแทนมาชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการได้

ที่มา: EU

Bulk SMS และ SMS OTP

ราคาถูกพิเศษ สำหรับปริมาณมาก ติดต่อ LINE @deecom

Generated by Feedzy