Saturday, May 18, 2024
Technology

ก้าวไกลเผยนโยบาย รื้อแนวทางก.ดิจิทัลฯ ใหม่ ยกเลิกศูนย์ข่าวปลอม, เน้น Open Data, Security – SMS Marketing ราคาถูกที่สุด

71views

พรรคก้าวไกลเผยนโยบายที่เจาะจงเรื่องการแก้ปัญหาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล โดยมุ่งเน้นไปที่แนวทางของกระทรวงดิจิทัลและเศรษฐกิจเพื่อสังคม เนื่องจากมองว่า เป็นกระทรวงที่เป็นฟันเฟืองสำคัญและมีศักยภาพ แต่ที่ผ่านมาไม่ค่อยได้รับความสำคัญในแง่บทบาทระดับประเทศนอกจาก “บล็อกเว็บ” โดยประกาศแนวทางของกระทรวงทั้งหมด 5 ข้อ

1. Single Digital ID

ทำให้บัตรประชาชนหรือเลข 13 หลัก สามารถเชื่อมต่อฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานรัฐได้ทั้งหมด เพียงแค่ยื่นบัตรประชาชนหรือกรอกเลข 13 หลัก ก็สามารถเข้ารับบริการได้ทันที หลังจากที่ผ่านมาเราได้ยินกันบ่อย แต่แทบไม่เคยใช้ได้ในทางปฏิบัติ โดยพรรคจะเชื่อมโยงระบบที่กระจัดกระจายของหลายหน่วยให้มารวมกันที่ระบบเดียว

2. โครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูล

เน้นพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานข้อมูลที่จะทำให้เกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ความฝันของพรรคคือ การสร้างฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่รวบรวมข้อมูลของภาครัฐและเอกชน จัดเก็บไว้ข้อมูลเดียวกันและเปิดให้ทุกคนนำไปใช้ประโยชน์ ภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยและการรักษาสิทธิข้อมูลส่วนบุคคล

3.เปิดข้อมูลภาครัฐทั้งหมดให้เป็น “รัฐเปิดเผย”

พรรคมีนโยบายเปิดเผยข้อมูลของภาครัฐเป็นสาธารณะและโอเพนซอร์ส โดยจะเริ่มจากข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมดจะต้องออกมาในรูปแบบที่เข้าถึงและตรวจสอบได้ ต้องเปลี่ยนจาก PDF ที่สแกนมาจากกระดาษให้อยู่ในรูปแบบข้อมูลที่สามารถดึงออกมาประมวลผลได้ และการประชุมต่างๆ ของหน่วยงานรัฐต้องมีการไลฟ์สดการประชุมให้ประชาชนสืบค้นได้

4. การรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์

จะเริ่มจากการแก้ปัญหาเพจหน่วยงานรัฐถูกแฮค สิ่งที่ก้าวไกลทำได้ทันที โดยการให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลคนใหม่ เรียกคุยกับทุก social media platform ให้บังคับใช้ MFA ซึ่งไม่จำเป็นต้องรอจัดซื้อจัดจ้าง ไม่ต้องใช้งบประมาณ เพจไหนไม่ทำตามก็จะถูกระงับการใช้งานจนกว่าจะปฏิบัติตาม

ในระยะยาวรัฐบาลพรรคก้าวไกลจะทำให้คลาวด์กลางภาครัฐเกิดขึ้นจริง เพื่อป้องกันระบบจากการถูกแฮค และผลักดันกฎหมาย Data Protection Act เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนที่มีมาตรฐานมากขึ้น

5. ยุบศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม และเลิกบทบาทปิดกั้นสิทธิเสรีภาพทั้งหมด

แนวคิดของไอเดียนี้คือ “การบอกว่าอะไรจริงไม่จริง ไม่ใช่หน้าที่ของรัฐ แต่เป็นหน้าที่ของสังคม” โดยจะเปิดให้ทุกภาคส่วนเข้ามาตรวจสอบ ถกเถียง นำเสนอชุดความจริงได้ กระทรวงดิจิทัลภายใต้รัฐบาลก้าวไกลจะไม่ได้มีหน้าที่บล็อกเว็บไซต์ แต่เอื้อให้สังคมเกิดสิทธิและเสรีภาพ หนึ่งใน 45 กฎหมายที่พรรคก้าวไกลเสนอ คือ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ที่จะยกเลิกอำนาจรัฐในการปิดปากประชาชน

รู้สึกหรือไม่ ว่าการที่เราต้องกรอกชื่อ-ที่อยู่ตามบัตรประชาชนทุกครั้งที่เราต้องไปติดต่อขอรับบริการจากหน่วยราชการนั้นเป็นปัญหา?ทำไมหลังจากที่รัฐบาลไทยพูดถึงนโยบาย Single Digital ID มาแล้วไม่ต่ำกว่า 10 ปี แต่ทุกครั้งที่ประชาชนต้องการรับสวัสดิการจากรัฐ… pic.twitter.com/lE0p8gLv9U

— พรรคก้าวไกล – Move Forward Party (@MFPThailand) June 16, 2023

ที่มา: พรรคก้าวไกล – Move Forward Party

Bulk SMS และ SMS OTP

ราคาถูกพิเศษ สำหรับปริมาณมาก ติดต่อ LINE @deecom

Generated by Feedzy