Saturday, May 18, 2024
Technology

กฎหมายบังคับเปลี่ยนแบตได้เองของยุโรป: ห้ามทากาว, ใช้น็อตพิเศษเปิดเครื่องต้องแถมไขควง, ไม่บังคับกับอุปกรณ์ใช้ใต้น้ำ – SMS Marketing ราคาถูกที่สุด

81views

เมื่อสัปดาห์ที่แล้วรัฐสภายุโรปผ่านข้อบังคับลดขยะอิเล็กทรอนิกส์โดยบังคับการใช้งานแบตเตอรี่ที่บังคับให้อุปกรณ์ต่างๆ ต้องปรับเปลี่ยนการออกแบบให้สามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้เอง ตอนนี้เอกสารที่ผ่านรัฐสภายุโรปเผยแพร่ออกมาแล้ว ทำให้เราเห็นรายละเอียดของกฎนี้มากขึ้น อย่างไรก็ดี ข้อบังคับนี้ยังคงเป็นร่างเท่านั้นและต้องผ่านขั้นตอนอีกหลายขั้นจึงบังคับจริง

ผู้ผลิตต้องออกแบบสินค้าให้สามารถถอดแบตเตอรี่ออกจากอุปกรณ์ได้โดยง่าย หากต้องใช้อุปกรณ์เพิ่มเติมต้องเป็นอุปกรณ์ที่หาซื้อได้ทั่วไป หรือหากเป็นอุปกรณ์พิเศษต้องแถมให้ฟรี และห้ามไม่ให้ใช้เทคนิคพิเศษสำหรับเปลี่ยนแบตเตอรี่ เช่น การอังความร้อนหรือใช้สารทำละลายเพื่อถอดเปลี่ยนแบตเตอรี่
ตัวผู้ผลิตเองต้องสำรองแบตเตอรี่ไว้ขายเป็นอะไหล่อย่างน้อย 5 ปีหลังจากวันที่ขายวันสุดท้าย และตั้งราคาไม่กีดกันช่างซ่อมอิสระหรือลูกค้าทั่วไป หรือหากใช้แบตเตอรี่มาตรฐานก็ไม่ต้องสำรองด้วยตัวเอง
กฎนี้ไม่บังคับกับอุปกรณ์ที่ออกแบบเพื่อใช้ใต้น้ำเป็นหลัก หรืออุปกรณ์ที่ออกแบบให้ล้างน้ำได้, อุปกรณ์ที่ต้องการการจ่ายไฟต่อเนื่องจนต้องออกแบบให้แบตเตอรี่ต่อถาวรกับอุปกรณ์, ตลอดจนอุปกรณ์ทางการแพทย์เฉพาะทาง
ห้ามใช้ซอฟต์แวร์บังคับไม่ให้ผู้ใช้ซื้อแบตเตอรี่จากผู้ผลิตอื่น

กฎชุดนี้มีระยะเวลาบังคับแต่ละส่วนต่างกันไป แต่ส่วนการบังคับให้ผู้ใช้เปลี่ยนแบตเตอรี่ได้เองได้ในมาตรา 11 นี้ให้เวลานานถึง 42 เดือนหลังกฎเริ่มบังคับใช้ เป็นส่วนสุดท้ายที่บังคับใช้งาน

ที่มา – Europa.eu

Topics: 

Bulk SMS และ SMS OTP

ราคาถูกพิเศษ สำหรับปริมาณมาก ติดต่อ LINE @deecom

Generated by Feedzy