Tuesday, May 28, 2024
Technology

ครีเอเตอร์ Adobe Stock ไม่พอใจที่ Adobe เทรน AI ด้วยรูปภาพของพวกเขาโดยไม่แจ้งให้ทราบก่อน – SMS Marketing ราคาถูกที่สุด

122views

ตั้งแต่ที่ Adobe ประกาศเปิดตัวเครื่องมือ Firefly ที่ใช้ Generative AI เพื่อสร้างสรรค์ผลงาน ก็เคยเกิดประเด็นถกเถียงเรื่องข้อตกลงที่ Adobe อาจนำข้อมูลบน Creative Cloud ของผู้ใช้ไปใช้ในการเทรนการสร้างภาพของ AIมาแล้ว ซึ่ง Adobe ก็ได้ออกมาปฏิเสธในภายหลัง

ล่าสุดก็เกิดประเด็นอีกครั้ง เมื่อเหล่าครีเอเตอร์ของ Adobe Stock แพลตฟอร์มภาพสต๊อก ออกมาแสดงความไม่พอใจที่ Adobe ใช้รูปภาพบนสต็อกของพวกเขาเพื่อเทรน AI ของ Firefly โดยไม่มีการแจ้งหรือขอความยินยอมจากพวกเขาก่อน นอกจากนี้ยังกระทบพวกเขาทั้งทางตรง คือ Adobe Stock เป็นแพลตฟอร์มเดียวที่ยอมรับการขายภาพจาก Generative AI และทางอ้อม คือผู้ใช้งานจะสร้างภาพจาก Firefly แทนที่จะมาซื้อภาพ

หนึ่งในครีเอเตอร์ของ Adobe Stock แสดงความเห็นกับ VentureBeat ว่าแม้ว่า Adobe จะไม่ได้ทำผิดกฎหมาย (เพราะการเซ็นข้อตกลงต่างๆ การใช้งานแพลตฟอร์ม) แต่การเอาทรัพย์สินทางปัญญาของพวกเขา ไปสร้างผลงานที่มาแข่งกับพวกเขาเอง มันไม่แฟร์และไร้จริยธรรม

ตอนนี้ Firefly ให้บริการในเวอร์ชันเบต้า โดยมีการสร้างภาพไปแล้วกว่า 200 ล้านภาพตั้งแต่เปิดตัว ขณะที่ Photoshop Beta ที่เอาความสามารถของ Firefly มาใส่ ก็มีคนเข้ามาสร้างภาพมากกว่า 150 ล้านภาพ ภายในระยะเวลาเพียง 2 วีคหลังเปิดตัว
ที่มา : VentureBeat

Bulk SMS และ SMS OTP

ราคาถูกพิเศษ สำหรับปริมาณมาก ติดต่อ LINE @deecom

Generated by Feedzy