Saturday, April 20, 2024
Technology

E3 อาจยกเลิกการจัดงานแบบ In-Person ในปี 2024 และ 2025 ส่วนงานออนไลน์ยังไม่แน่นอน – SMS Marketing ราคาถูกที่สุด

110views

ดูเหมือนว่างานนิทรรศการเกม E3 อาจจะไม่กลับมาจัดงานในรูปแบบในสถานที่หรือ In-Person อีกอย่างน้อย 2 ปีข้างหน้า โดยมีข้อมูลจากคณะกรรมการท่องเที่ยวของ Los Angeles เกี่ยวกับแผนการจัดอีเวนต์ในเมือง ระบุว่างาน E3 ได้ยกเลิกการจัดงานที่ Los Angeles Convention Center สถานที่จัดงานประจำ ในปี 2024 และ 2025

ถึงแม้ข้อมูลข้างต้นจะระบุเพียง E3 ไม่จัดงานในสถานที่จัดงานเดิม แต่ก็ยังสรุปไม่ได้ว่างานจะยกเลิกไปทั้งหมด อย่างไรก็ตาม The Entertainment Software Association หรือ ESA ผู้จัดงาน ก็ให้ข้อมูลจากรายงานนี้ว่าสมาคมยังคงหารือกับสมาชิกถึงรูปแบบการจัดงาน E3 2024 รวมทั้งงานในอนาคต แต่ยังไม่มีข้อสรุปในตอนนี้

E3 จัดงานแบบในสถานที่หรือ In-Person ครั้งสุดท้ายในปี 2019 หลังจากนั้นการระบาดของโควิด 19 ก็ทำให้งานต้องยกเลิกในปี 2020 ส่วนปี 2021 จัดรูปแบบออนไลน์ 100% ต่อมาปี 2022 และ 2023 งานก็ยกเลิกทั้งแบบ In-Person และแบบออนไลน์ โดยมีสาเหตุหลักจากบริษัทเกมจำนวนมากไม่เข้าร่วมงาน

ที่มา: Engadget

Topics: 

Bulk SMS และ SMS OTP

ราคาถูกพิเศษ สำหรับปริมาณมาก ติดต่อ LINE @deecom

Generated by Feedzy