Friday, April 19, 2024
Technology

ไมโครซอฟท์ประเมิน คอนโซลเจนหน้าจะวางขายปี 2028 นานกว่ารอบ 7 ปีเล็กน้อย – SMS Marketing ราคาถูกที่สุด

125views

เอกสารภายในของไมโครซอฟท์ในการไต่สวน FTC ระบุช่วงเวลาที่ไมโครซอฟท์คาดการณ์ว่าจะออกคอนโซลเจนใหม่คือปี 2028 หรืออีกราว 5 ปีจากนี้

เอกสารฉบับนี้เป็นเรื่องสัญญา Call of Duty ลง PlayStation นาน 10 ปี ที่ระบุชัดว่าจะกินเวลายาวนานถึงคอนโซลเจนหน้า ที่คาดว่าจะมาในปี 2028 (“This term would in any case go beyond the expected starting period of the next generation of consoles (in 2028)”) จึงขอให้โซนี่สบายใจได้ว่าจะยังมี Call of Duty ลง PS6 ต่อไป

คอนโซลเจนก่อนหน้านี้ (Xbox One/PS4) มีระยะเวลา 7 ปี นับจากวางขายช่วงปลายปี 2013 จนถึงคอนโซลเจนถัดมา (Xbox Series/PS5) ออกช่วงปลายปี 2020 ดังนั้นแปลว่าไมโครซอฟท์ประเมินว่าคอนโซลเจนปัจจุบันจะมีอายุนานกว่าเล็กน้อยคือ 8 ปี

เมื่อปลายปีที่แล้วเคยมีเอกสารของฝั่งโซนี่ที่คาดว่าคอนโซลเจนถัดไปจะมา “อย่างเร็ว” ในปี 2027 ซึ่งถือว่าใกล้เคียงกัน

ที่มา – IGN

Topics: 

Bulk SMS และ SMS OTP

ราคาถูกพิเศษ สำหรับปริมาณมาก ติดต่อ LINE @deecom

Generated by Feedzy