Friday, April 19, 2024
Technology

Call of Duty เพิ่มฟีเจอร์ต้านโกง คนโกงจะเห็นตัวละคร “หลอน” ที่ผู้เล่นอื่นมองไม่เห็น – SMS Marketing ราคาถูกที่สุด

66views

Activision ประกาศอัพเดตฟีเจอร์ใหม่ของระบบต้านโกง Ricochet ที่ใช้กับเกม Call of Duty เมื่อตรวจเจอคนโกงเกมแล้ว ผู้เล่นรายนั้นจะเห็น “ภาพหลอน” (Hallucinations) เป็นตัวละครหลอกในเกมที่ผู้เล่นคนอื่นมองไม่เห็น

ตัวละครหลอกนี้เป็นการโคลนผู้เล่นคนอื่นในแมตช์นั้นขึ้นมา (ไม่ได้ควบคุมด้วย AI) เพื่อให้คนโกงเข้าใจผิดว่าเป็นผู้เล่นจริงๆ แยกไม่ออกแม้ใช้โปรแกรมช่วยเล่น ส่งผลให้คนโกงไม่ประสบความสำเร็จในเกมแมตช์นั้น

ตัวละครหลอกยังสามารถใช้ตรวจสอบ “ผู้เล่นที่น่าจะโกง” แต่ระบบยังไม่แน่ใจนัก จึงใช้วิธีวางตัวละครหลอกไว้ใกล้ๆ ผู้เล่นต้องสงสัย เพื่อดูพฤติกรรมว่าผู้เล่นรายนี้จะมีปฏิสัมพันธ์อย่างไร

ภาพตัวละครจริงยืนคู่กับตัวละครหลอกในเกม ซึ่งแยกไม่ออก

ทีมพัฒนา Ricochet ยังเล่าถึงมาตรการต้านโกงอีกอันที่พัฒนาแล้ว แต่ตัดสินใจไม่ใช้งานจริง เรียกว่า Quicksand เป็นการทำให้ผู้เล่นที่โกงเคลื่อนที่ช้าหรือหยุดนิ่ง (เหมือนติดทรายดูด) และกลายเป็นเป้าการโจมตีของผู้เล่นคนอื่นๆ อย่างไรก็ตาม ทีมงานให้เหตุผลที่ไม่นำมาใช้จริง เพราะผู้เล่นที่ติด Quicksand จะกลายเป็นเป้าความสนใจของผู้เล่นคนอื่นในเกมมากเกินไป จนพลอยไม่สนใจตัวเกมหลัก

ที่มา – Call of Duty

Bulk SMS และ SMS OTP

ราคาถูกพิเศษ สำหรับปริมาณมาก ติดต่อ LINE @deecom

Generated by Feedzy