Monday, June 17, 2024
Technology

Amazon ประกาศนำ Generative AI มาช่วยเขียนสรุปรีวิวสินค้า ไม่ต้องไล่อ่านเองทีละรีวิว – SMS Marketing ราคาถูกที่สุด

102views

Amazon ประกาศปรับปรุงการแสดงข้อมูลรีวิวสินค้า โดยเพิ่มตัวเลือกนำ AI มาช่วยเขียนสรุปรายละเอียดสินค้า จากรีวิวทั้งหมด ทำให้เห็นภาพรวมว่าคนชอบหรือไม่ชอบสินค้านั้นอย่างไรบ้าง ตามที่ Amazon เคยให้ข่าวก่อนหน้า

ความสามารถใหม่นี้ Amazon บอกว่า เริ่มใช้งานแล้วสำหรับผู้ใช้งานในอเมริกา ผ่านแอปมือถือกลุ่มหนึ่ง เนื้อหาสรุปรีวิวสินค้าที่สร้างด้วย AI ยังระบุตอนท้ายเป็นข้อ ๆ ถึงจุดเด่นที่ผู้รีวิวจำนวนมากพูดถึง และสามารถกดเลือกเพื่อฟิลเตอร์ดูรีวิวที่ให้ข้อมูลด้านนั้น ๆ เพิ่มเติมได้

Amazon บอกว่า AI ส่วนสรุปเนื้อหานี้ยังต้องปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ผู้ใช้งานอาจพบภาษาที่ใช้มีลักษณะแปลก ๆ ได้

ที่มา: Amazon

Bulk SMS และ SMS OTP

ราคาถูกพิเศษ สำหรับปริมาณมาก ติดต่อ LINE @deecom

Generated by Feedzy