Monday, June 17, 2024
Technology

[ไม่ยืนยัน] Intel ล้มดีล Tower Semiconductor เนื่องจากหน่วยงานจีนยังไม่อนุมัติ – SMS Marketing ราคาถูกที่สุด

143views

Reuters อ้างแหล่งข่าวที่เกี่ยวข้องเผยว่า อินเทลจะล้มแผนซื้อกิจการ Tower Semiconductor มูลค่า 5.4 พันล้านดอลลาร์ ที่ประกาศเมื่อปีที่แล้ว เนื่องจากใกล้ครบกำหนดซื้อขายกิจการให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาในข้อตกลง แต่อินเทลยังไม่ได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแลของประเทศจีน ซึ่งเป็นเงื่อนไขหนึ่งในดีลนี้

ถึงแม้ Tower Semiconductor เป็นบริษัทผู้ผลิตชิปจากอิสราเอล แต่ดีลดังกล่าวก็อาจสะท้อนความตึงเครียดระหว่างอเมริกาและจีน ในประเด็นเทคโนโลยีการผลิตชิปในช่วงที่ผ่านมา

รายงานบอกว่าอินเทลไม่มีแผนที่จะเจรจาขยายเวลาดีลซื้อกิจการนี้ และจะเลือกจ่ายเงินค่าเสียหายที่ดีลไม่สำเร็จให้กับ Tower Semiconductor เป็นเงิน 353 ล้านดอลลาร์

ตัวแทนของอินเทลและ Tower Semiconductor ยังไม่ออกมาให้ความเห็นหรือยืนยันข่าวดังกล่าว

ที่มา: Reuters

Bulk SMS และ SMS OTP

ราคาถูกพิเศษ สำหรับปริมาณมาก ติดต่อ LINE @deecom

Generated by Feedzy