Tuesday, June 25, 2024
Technology

Google Contacts แสดงเวลาท้องถิ่น และ สภาพอากาศของผู้ติดต่อที่เราบันทึกได้แล้ว – SMS Marketing ราคาถูกที่สุด

91views

Google ได้ปล่อยฟีเจอร์ใหม่สำหรับ Google Contact โดยสามารถแสดงเวลาท้องถิ่น และสภาพอากาศของผู้ติดต่อที่เราบันทึกไว้ได้แล้ว โดยฟีเจอร์นี้จะรวมถึงการระบุที่อยู่ของผู้ติดต่อโดยสังเขปด้วย ที่หน้าจอจะแสดงข้อมูลจากแอป Weather ในแถบผู้ติดต่อโดยที่เราไม่ต้องไปเปิด Google Search หรือ Weather

และในเมนูของหน้าผู้ติดต่อเราสามารถแก้ไขข้อมูลที่อยู่ของผู้ติดต่อได้ ข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้เรารู้เวลาของคนนั้นก่อนที่เราจะทำการติดต่อเขาไป ซึ่งจะเป็นประโยชน์มากสำหรับการติดต่อสื่อสารทางไกลแบบข้ามประเทศ

ภาพจาก 9to5Google

นอกจากนี้ Google Contacts ยังเปลี่ยนดีไซน์ของรูปโปรไฟล์จากที่เป็นสี่เหลี่ยมจตุรัสแบบไร้ขอบเป็นวงกลมแบบไร้ขอบแทน และเปลี่ยนปู่ม Call, Text, Video มาเป็นธีมวงกลมอีกด้วย

ถ้าผู้ใช้งานยังไม่เห็นสภาพอากาศ และเวลาของผู้ติดต่อ ให้ปิด Google Contacts จากใน App info และเปิดใหม่ โดยการเปลี่ยนแปลงนี้ของ Google Contacts จะมีในเวอร์ชัน 4.14 หรือใหม่กว่า

ที่มา – 9to5Google

Topics: 

Bulk SMS และ SMS OTP

ราคาถูกพิเศษ สำหรับปริมาณมาก ติดต่อ LINE @deecom

Generated by Feedzy