Wednesday, June 19, 2024
Technology

NASA เตรียมสาธิตระบบติดต่อสื่อสารระหว่างสถานีอวกาศกับภาคพื้น โดยใช้เลเซอร์ – SMS Marketing ราคาถูกที่สุด

93views

NASA รายงานโครงการสาธิตระบบติดต่อสื่อสารระหว่างสถานีบริหารจัดการอวกาศภาคพื้น กับสถานีอวกาศนานาชาติ (ISS) โดยใช้เลเซอร์เป็นตัวกลางในการรับ-ส่งข้อมูล ซึ่ง NASA จะจัดส่งตัวส่งสัญญาณ ILLUMA-T (Integrated LCRD Low Earth Orbit User Modem and Amplifier Terminal) ไปกับภารกิจขนส่งเสบียง CRS-29 ที่กำหนดปล่อยจรวดในเดือนตุลาคม

เมื่อ ISS ได้รับ ILLUMA-T เพื่อนำไปติดตั้งกับสถานีอวกาศ อุปกรณ์จะทำหน้าที่ส่งสัญญาณไปยังดาวเทียมรีเลย์ LCRD ที่ส่งไปก่อนแล้วในปี 2021 ทำให้ครบเส้นทางสำหรับการติดต่อสื่อสารสองทาง ระหว่าง ISS และสถานีภาคพื้น

ข้อดีของการใช้เลเซอร์ ทำให้สามารถส่งข้อมูลได้ด้วยอัตราที่ดีขึ้น โดยประเมินว่าอัตราสูงสุดอยู่ที่ 1.2Gbps รองรับข้อความละเอียดสูงทั้งภาพและวิดีโอ ทำให้การทำงานปฏิบัติภารกิจระหว่าง ISS และภาคพื้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เมื่อเริ่มการทดสอบแล้ว NASA จะทดลองใช้งานในเงื่อนไขต่าง ๆ เพื่อต่อยอดนำไปใช้งานสำหรับการสื่อสารกับพื้นที่อื่น เช่น ดวงจันทร์ ดาวอังคาร หรือในอวกาศห้วงลึก

ที่มา: NASA

Topics: 

Bulk SMS และ SMS OTP

ราคาถูกพิเศษ สำหรับปริมาณมาก ติดต่อ LINE @deecom

Generated by Feedzy