Friday, June 14, 2024
Technology

[ไม่ยืนยัน] Amazon ทำข้อตกลงใช้งาน Microsoft 365 มูลค่าไลเซนส์รวมกว่า 1 พันล้านดอลลาร์ – SMS Marketing ราคาถูกที่สุด

78views

Business Insider อ้างเอกสารภายในของ Amazon ระบุว่าบริษัทเตรียมทำสัญญาซื้อไลเซนส์ใช้งานบริการคลาวด์ Microsoft 365 กับไมโครซอฟท์ โดยมูลค่าที่ Amazon จ่ายนั้นมากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์ เป็นระยะเวลามากกว่า 5 ปี

ก่อนหน้านี้ Amazon ใช้ไลเซนส์ Microsoft Office แบบติดตั้งกับเครื่องหรือ On-premise แต่ในแผนโครงการนี้ Amazon ต้องการเปลี่ยนมาใช้ Microsoft 365 บนคลาวด์แทน โดยคาดจะเริ่มทดสอบใช้งานในเดือนพฤศจิกายน และย้ายพนักงานทั้งหมดไป Microsoft 365 ได้ในต้นปี 2024

เรื่องนี้เป็นประเด็นเล็ก ๆ เพราะ Amazon กับไมโครซอฟท์ถือเป็นคู่แข่งสำคัญของการให้บริการคลาวด์ ที่ผ่านมา Amazon มีแนวทางเลี่ยงการใช้ Microsoft 365 มาตลอด เพราะมองว่าเป็นการนำข้อมูลของบริษัทไปเก็บไว้บนคลาวด์ของคู่แข่ง

Amazon เองก็มีโซลูชันสำหรับงาน Productivity เช่น WorkDocs สำหรับเก็บไฟล์เอกสาร หรือ Chime สำหรับการประชุมออนไลน์ แต่ไม่เป็นที่นิยมในตลาดลูกค้าภายนอกนักรวมถึงใน Amazon เองด้วย ทั้งนี้ Amazon และไมโครซอฟท์ ปฏิเสธที่จะแสดงความเห็นต่อรายงานดังกล่าว

ที่มา: Business Insider

Bulk SMS และ SMS OTP

ราคาถูกพิเศษ สำหรับปริมาณมาก ติดต่อ LINE @deecom

Generated by Feedzy