Monday, December 4, 2023
Technology

ไบเดนออกคำสั่งให้รัฐบาลเตรียมความพร้อมด้าน AI วางมาตรฐานความปลอดภัย-ความเป็นส่วนตัว – SMS Marketing ราคาถูกที่สุด

34views

รัฐบาลสหรัฐนำโดยประธานาธิบดีโจ ไบเดน เซ็นคำสั่งประธานาธิบดี (Executive Order) ให้หน่วยงานภาครัฐของสหรัฐเตรียมความพร้อมรับมือ AI ในด้านต่างๆ

ถึงแม้นี่ไม่ใช่กฎหมายระดับผ่านสภา มีผลบังคับต่อภาคเอกชนโดยตรง แต่คำสั่ง Executive Order ฉบับนี้ถือเป็นมาตรการของรัฐบาลสหรัฐที่จับต้องได้มากที่สุดในตอนนี้ เนื้อหาในคำสั่งกำหนดให้หน่วยงานภาครัฐหลายแห่งต้องออกมาตรการรับมือ AI รวมทั้งหมด 8 ด้าน

กำหนดมาตรฐานความปลอดภัย AI ทั้งในแง่ความปลอดภัยในการใช้งาน (safety) และความมั่นคง (security) โดย National Institute of Standards and Technology (NIST) หน่วยงานกำหนดมาตรฐานจะต้องวางมาตรฐานการทดสอบความปลอดภัยของ AI จากคำสั่งนี้
ปกป้องความเป็นส่วนตัว โดยเฉพาะการนำข้อมูลส่วนตัวไปเทรน AI คำสั่งนี้อาจยังไม่มีผลมากนัก แต่ไบเดนก็กระตุ้นให้รัฐสภารีบผ่านกฎหมายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของสหรัฐโดยเร็ว
ความเท่าเทียมและสิทธิพลเมือง (equity and civil rights) กำหนดแนวทางป้องกันไม่ให้อัลกอริทึม AI ถูกใช้ในการแบ่งแยกหรือเหยียด (discrimination) ในมิติต่างๆ
คุ้มครองผู้บริโภค ผู้ป่วย นักเรียน จากการใช้งาน AI ในด้านสุขภาพ และนำ AI ไปใช้พัฒนาการศึกษา
สนับสนุนแรงงาน คนทำงาน หาแนวทางป้องกันผลกระทบจาก AI ต่อการจ้างงาน
สร้างนวัตกรรมและการแข่งขัน กระตุ้นให้เกิดการวิจัย AI เพิ่มขึ้นในสหรัฐ และเปิดโอกาสให้เอกชนรายเล็กมีโอกาสแข่งขันกับรายใหญ่ได้มากขึ้น
ส่งเสริมความเป็นผู้นำด้าน AI ของอเมริกาในตลาดโลก ผ่านความร่วมมือกับประเทศต่างๆ ผ่านกระทรวงการต่างประเทศ และกระทรวงพาณิชย์ เพื่อสร้างกรอบการใช้งาน AI ในระดับโลก
ส่งเสริมการใช้งาน AI ในภาครัฐ กำหนดแนวทางการใช้งานที่ชัดเจน และช่วยสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐสามารถใช้งาน AI ได้อย่างเหมาะสม

ที่มา – Whitehouse

Bulk SMS และ SMS OTP

ราคาถูกพิเศษ สำหรับปริมาณมาก ติดต่อ LINE @deecom

Generated by Feedzy