Friday, December 1, 2023
Technology

นักรณรงค์ด้านความเป็นส่วนตัวชี้ YouTube แบน Ad Blocker อาจละเมิดกฎหมายความเป็นส่วนตัวของ EU – SMS Marketing ราคาถูกที่สุด

17views

Alexander Hanff นักรณรงค์ด้านความเป็นส่วนตัวได้ยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการปกป้องข้อมูลของไอร์แลนด์ เพื่อให้สอบสวน YouTube ว่าการบล็อกไม่เล่นวิดีโอหากตรวจพบตัวบล็อกโฆษณาในเบราว์เซอร์ เข้าข่ายการละเมิดกฎหมายข้อมูลส่วนบุคคลของสหภาพยุโรป (EU) หรือไม่

ในรายละเอียดคำร้องบอกว่า กฎหมายข้อมูลส่วนบุคคลของ EU ระบุว่าผู้ให้บริการออนไลน์ต้องแสดงข้อความขออนุญาต หากมีการเข้าถึงข้อมูลที่อยู่ในอุปกรณ์ของผู้ใช้งาน กรณีของ YouTube นั้นพบว่ามีการฝังสคริปต์เพื่อตรวจสอบดูว่า HTML ที่เรนเดอร์แล้วของฝั่งผู้ใช้งานใช้ตัวบล็อกโฆษณาหรือไม่ ซึ่งเขามองว่าสคริปต์นี้เป็นการละเมิดข้อมูลและไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ต้องมีการควบคุมเหมือนการร้องขอจัดเก็บคุกกี้

ตัวแทนของ YouTube ชี้แจงกับ WIRED ว่าโฆษณาเป็นสิ่งที่สนับสนุนครีเอเตอร์และทำให้ผู้ใช้งานเข้าถึงคอนเทนต์ที่ต้องการได้ใน YouTube การใช้โปรแกรมบล็อกโฆษณาจึงขัดต่อข้อตกลงในการใช้งาน ส่วนตัวแทนจากคณะกรรมการปกป้องข้อมูลของไอร์แลนด์ยังไม่ได้ให้ความเห็นต่อคำร้องเรียนนี้ ขณะที่ Hanff ยืนยันว่าทางการจะลงมาสอบสวนเคสนี้

ที่มา: WIRED

Bulk SMS และ SMS OTP

ราคาถูกพิเศษ สำหรับปริมาณมาก ติดต่อ LINE @deecom

Generated by Feedzy