Saturday, June 22, 2024
Technology

ผู้ก่อตั้ง DreamWorks มองว่า AI จะลดแรงงานผลิตแอนิเมชั่นได้ถึง 90% แต่การคิดไอเดียยังต้องใช้คน – SMS Marketing ราคาถูกที่สุด

103views

Jeffrey Katzenberg ผู้ร่วมก่อตั้งสตูดิโอ DreamWorks กล่าวในงานสัมมนา Bloomberg New Economy Summit ที่สิงคโปร์ โดยพูดมุมมองของเขาต่อ AI มีผลกับอุตสาหกรรมบันเทิง

Katzenberg บอกว่าประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาของเครื่องมือในการเล่าเรื่องตั้งแต่ ปากกา พู่กัน แท่นพิมพ์ กล้องถ่ายภาพนิ่ง กล้องวิดีโอ สิ่งเหล่านี้ช่วยขยายความคิดสร้างสรรค์ วิธีเล่าเรื่องในแบบใหม่ ๆ มาโดยตลอด ช่วง 10 ปีที่ผ่านมา เราได้เห็นเทคโนโลยีดิจิทัลได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงวงการสื่อหลายอย่าง เขามองว่า 10 ปีข้างหน้าก็จะเห็นการพัฒนาไปอีก 10 เท่า และบอกว่าเขาไม่แน่ใจว่ามีอุตสาหกรรมใดที่ได้รับผลกระทบจาก AI มากเท่าธุรกิจสร้างสรรค์สื่อบันเทิง

เขาพูดถึงผลกระทบต่อแรงงานว่า ในอดีตถ้าเขาทำภาพยนตร์แอนิเมชั่นคุณภาพสูงหนึ่งเรื่อง จะต้องใช้ศิลปิน 500 คน ผลิตผลงานระยะเวลา 5 ปี แต่ด้วยเทคโนโลยี AI ทรัพยากรและต้นทุนอาจใช้ไม่ถึง 10% เท่านั้นแล้วได้ผลลัพธ์เท่ากัน แต่เขาก็ไม่คิดว่าเราจะเห็นภาพนั้นอย่างน้อยใน 3 ปี ข้างหน้า

แต่สุดท้ายเขามองว่างานสร้างสรรค์ พัฒนาไอเดียตั้งต้น ในการทำโครงการภาพยนตร์ AI ก็ไม่สามารถเข้ามาแทนที่ได้ ยังต้องใช้กระบวนการคิดสร้างสรรค์ของคนเหมือนเดิม

ที่มา: Hollywood Reporter

Bulk SMS และ SMS OTP

ราคาถูกพิเศษ สำหรับปริมาณมาก ติดต่อ LINE @deecom

Generated by Feedzy