Sunday, July 21, 2024
Technology

Uber ปรับปรุงเงื่อนไขการปิดบัญชีคนขับ – ถ้าเจอลูกค้าสายรีวิวดาวต่ำหวังรีฟันด์ จะตัดจากการพิจารณา – SMS Marketing ราคาถูกที่สุด

92views

Uber ประกาศอัพเดตเงื่อนไขการใช้งาน โดยบอกว่าเป้าหมายเพื่อให้เป็นแพลตฟอร์มที่ยุติธรรมที่สุดสำหรับผู้ขับขี่รถและไรเดอร์ ในปัญหาการถูกรายงานคุณภาพบริการที่ไม่ดีให้ดาวต่ำ จนทำให้บัญชีถูกระงับการใช้งาน

Uber บอกว่าในกรณีส่วนใหญ่นั้นการถูกระงับบัญชีเป็นไปตามความถูกต้อง เพื่อความปลอดภัยและรักษาคุณภาพบริการ แต่ Uber ก็พบว่าผู้ใช้งานบางคนตั้งใจให้คะแนนรีวิวต่ำ หรือร้องเรียนปัญหาที่ไม่จริง เพียงเพื่อให้ Uber คืนเงินค่าบริการ ซึ่งตามปกติ Uber จะระงับบัญชีที่มีปัญหาแบบนี้ แต่เพื่อให้แพลตฟอร์มดีขึ้น Uber จะไม่นำดาวจากผู้ใช้ประเภทนี้มาเป็นข้อพิจารณาการระงับบัญชี เช่นเดียวกับข้อร้องเรียน ที่เกิดจากเหตุสุดวิสัยเช่นสภาพการจราจร ที่ Uber ไม่นำมาพิจารณาอยู่แล้ว

เครื่องมืออื่นที่ Uber เพิ่มเติมสำหรับคนขับเช่น ระบบบันทึกเสียงการเดินทางที่เข้ารหัสและดูได้เฉพาะเมื่อมีการร้องเรียนเท่านั้น, ปรับปรุงระบบยืนยันตัวตนส่วนลูกค้าที่ใช้บริการอีกขั้นเพื่อความสบายใจทั้งสองฝ่าย

ที่มา: Uber

Topics: 

Bulk SMS และ SMS OTP

ราคาถูกพิเศษ สำหรับปริมาณมาก ติดต่อ LINE @deecom

Generated by Feedzy