Saturday, May 25, 2024
Technology

Meta ยุบแผนก Responsible AI ใช้วิธีกระจายพนักงานไปดูแล AI ฝ่ายต่าง ๆ แทน – SMS Marketing ราคาถูกที่สุด

72views

Meta ยืนยันรายงานข่าวว่าบริษัทได้ยุบแผนก Responsible AI (RAI) หรือฝ่ายที่ดูแลด้านความปลอดภัยของ AI ต่าง ๆ ที่มีการใช้งานในแพลตฟอร์ม โดยพนักงานในฝ่ายนี้จะย้ายไปอยู่กับฝ่ายที่ดูแลผลิตภัณฑ์ Genarative AI หรือบางส่วนไปอยู่ส่วน Infrastructure ของ AI แทน

การยุบฝ่าย RAI นี้ เป็นไปตามแผนการปรับโครงสร้างองค์กรให้มีประสิทธิภาพสูงสุดตามแผนงานของ Meta ในปีนี้ ที่นำไปสู่การยุบแผนก หรือปลดพนักงานออกจำนวนมาก อย่างไรก็ตามตำแหน่งงานที่ดูแลความปลอดภัยของ AI ว่าสามารถทำงานได้อย่างถูกต้องเหมาะสม เป็นประเด็นสำคัญที่บริษัทเทคโนโลยีซึ่งพัฒนา AI ให้ความสำคัญ

กรณีของ Meta นั้น บริษัทกล่าวว่าความปลอดภัยของ AI ยังคงเป็นสิ่งที่ให้ความสำคัญสูงสุด เพราะมีผลกับหน่วยงานกำกับดูแล เพียงแต่พนักงานส่วนนี้จะกระจายไปยังทีมต่าง ๆ แทนที่จะแยกเป็นฝ่ายนั่นเอง

ที่มา: CNBC

Bulk SMS และ SMS OTP

ราคาถูกพิเศษ สำหรับปริมาณมาก ติดต่อ LINE @deecom

Generated by Feedzy