Saturday, June 22, 2024
Technology

เผยบอร์ด OpenAI ทาบทามผู้บริหารหลายคนมาเป็นซีอีโอ รวมถึงเสนอควบรวมกิจการกับ Anthropic ด้วย – SMS Marketing ราคาถูกที่สุด

92views

The Information รายงานข้อมูลถึงการสรรหาซีอีโอของ OpenAI หลังจากบอร์ดบริหารตัดสินใจไล่ออก Sam Altman แล้วแต่งตั้งแต่ Mira Murati มาเป็นซีอีโอรักษาการ ซึ่งก่อนที่บอร์ดจะประกาศชื่อ Emmett Shear อดีตซีอีโอ Twitch มาเป็นซีอีโอรักษาการคนใหม่นั้น มีตัวเลือกอยู่หลายคนก่อนหน้า

รายชื่อที่ถูกระบุถึงว่าบอร์ดบริหารได้ติดต่อเชิญมาเป็นซีอีโอ แต่ทั้งหมดได้ปฏิเสธมีดังนี้

Nat Friedman อดีตซีอีโอ GitHub
Alexandr Wang ซีอีโอและผู้ก่อตั้ง Scale AI
Dario Amodei ซีอีโอและผู้ก่อตั้ง Anthropic บริษัทพัฒนา AI ที่เป็นคู่แข่งของ OpenAI ซึ่งสำหรับรายนี้ มีข่าวว่าบอร์ด OpenAI ให้ข้อเสนอควบรวมกิจการเลยทีเดียว

อย่างไรก็ตามเมื่อทุกรายปฏิเสธข้อเสนอ จึงมาจบลงที่ Shear นั่นเอง

ที่มา: The Information [1], [2]

Bulk SMS และ SMS OTP

ราคาถูกพิเศษ สำหรับปริมาณมาก ติดต่อ LINE @deecom

Generated by Feedzy