Tuesday, March 5, 2024
Technology

ไมโครซอฟท์โอเพนซอร์สระบบปฏิบัติการฝังตัว ThreadX ยกให้ Eclipse Foundation ดูแลต่อ – SMS Marketing ราคาถูกที่สุด

43views

ไมโครซอฟท์เป็นเจ้าของระบบปฏิบัติการฝังตัว ThreadX จากการซื้อบริษัท Express Logic ในปี 2019 แล้วนำมาให้บริการกับลูกค้าองค์กรภายใต้ชื่อ Azure RTOS (real-time operating system)

ล่าสุดไมโครซอฟท์ประกาศเปิด ThreadX เป็นโอเพนซอร์ส และยกให้มูลนิธิ Eclipse Foundation ดูแลต่อ ภายใต้ชื่อใหม่ว่า Eclipse ThreadX

การเปิดเป็นโอเพนซอร์สครั้งนี้ทำให้โลกมีระบบปฏิบัติการฝังตัวแบบโอเพนซอร์สเพิ่มอีกตัว แถมเป็นตัวที่พัฒนามาจนเติบใหญ่ ใช้งานจริงได้อยู่แล้ว ใช้สัญญาอนุญาตแบบเปิดกว้างคือ MIT license และดูแลด้วยหน่วยงานอิสระไม่ขึ้นกับบริษัทใดอย่าง Eclipse Foundation ด้วย

ThreadX เป็นระบบปฏิบัติการฝังตัวที่พัฒนามายาวนานตั้งแต่ปี 1997 รองรับไมโครคอนโทรลเลอร์เป็นจำนวนมาก ปัจจุบันมีอุปกรณ์ใช้งานมากกว่า 1.2 หมื่นล้านชิ้น

โครงการ Eclipse ThreadX ประกอบด้วยชิ้นส่วนต่างๆ ของ Azure RTOS ทั้งตัวระบบปฏิบัติการ ThreadX และ ซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ในชุด เช่น ระบบไฟล์ FileX, ซอฟต์แวร์เครือข่าย NetX, ส่วนติดต่อผู้ใช้ GUIX เป็นต้น

ที่มา – Microsoft, Eclipse Foundation

Bulk SMS และ SMS OTP

ราคาถูกพิเศษ สำหรับปริมาณมาก ติดต่อ LINE @deecom

Generated by Feedzy