Sunday, July 21, 2024
Technology

Threads เตรียมให้บริการในกลุ่มประเทศ EU เดือนธันวาคมนี้ – SMS Marketing ราคาถูกที่สุด

86views

ถึงแม้แพลตฟอร์มโซเชียลข้อความ Threads จะออกมาแล้วระยะหนึ่ง แต่ประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรปหรือ EU นั้น ก็ยังไม่ได้ให้บริการ เนื่องจาก Meta มีประเด็นเกี่ยวกับการกำกับดูแลข้อมูลส่วนบุคคล จึงเลือกยังไม่ให้บริการในกลุ่มประเทศนี้ในช่วงแรก

ล่าสุดมีรายงานว่า Threads เตรียมเปิดให้ใช้งานในประเทศกลุ่ม EU แล้ว ในเดือนธันวาคม และถือเป็นการขยายตลาดประเทศผู้ใช้งานรอบใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่ง

อย่างไรก็ตามการให้บริการ Threads ใน EU ก็มาพร้อมเงื่อนไขหลายอย่าง เช่น ต้องเปิดให้สมัครใช้งานเพื่ออ่านอย่างเดียวได้ ไม่ต้องมีโปรไฟล์สำหรับการโพสต์เนื้อหา เป็นต้น รวมถึงสามารถลบเฉพาะบัญชี Threads ได้ โดยไม่ต้องลบบัญชี Instagram ซึ่ง Threads เพิ่งประกาศรองรับไปก่อนหน้านี้

คาดว่าการขยายสู่ตลาด EU จะทำให้ Threads มีคนสมัครใช้งานเพิ่มอีกประมาณ 40 ล้านบัญชี และอย่างน้อยก็ทำให้เนื้อหาการสนทนาบนแพลตฟอร์มมีกลุ่มประชากรอีกภูมิภาคเพิ่มเข้ามา

ที่มา: The Wall Street Journal

Topics: 

Bulk SMS และ SMS OTP

ราคาถูกพิเศษ สำหรับปริมาณมาก ติดต่อ LINE @deecom

Generated by Feedzy