Thursday, July 25, 2024
Technology

Broadcom เริ่มปลดพนักงาน VMware หลังซื้อกิจการ – สั่งยกเลิกการทำงานแบบรีโมท – SMS Marketing ราคาถูกที่สุด

126views

หลังจาก Broadcom เข้าซื้อกิจการ VMware เสร็จสิ้นทุกขั้นตอนแล้ว ล่าสุดมีรายงานว่า Broadcom ก็เริ่มการปรับโครงสร้างองค์กรของ VMware ทันที โดยเบื้องต้นจะมีการปลดพนักงานรวมประมาณ 2,000 คน แบ่งเป็นกลุ่มพนักงานในสำนักงานที่แคลิฟอร์เนียที่ถูกปลดออกทันที 1,267 คน และอีกประมาณ 600 คน ในสำนักงานสาขาอื่น

Hock Tan ซีอีโอ Broadcom ยังประกาศแผนงานถัดไปในการรวม VMware เข้ากับ Broadcom โดยคาดว่าจะมีการปลดพนักงานเพิ่มเติม เน้นฝ่ายที่ลักษณะงานซ้ำซ้อนกับ Broadcom และกลุ่มที่เป็นสำนักงานย่อยขนาดเล็ก Broadcom ยังเตรียมย้ายสำนักงานใหญ่บริษัทไปอยู่เมือง Palo Alto ที่สำนักงานใหญ่ VMware ตั้งอยู่ด้วย

นอกจากนี้ Broadcom ประกาศปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานของ VMware โดยจะยกเลิกการทำงานแบบรีโมทเต็มเวลาของ VMware มีผลให้พนักงานที่พักอาศัยอยู่ในระยะ 60 ไมล์จากสำนักงานทั้งของ VMware หรือ Broadcom ต้องเข้าทำงานในสถานที่แบบเต็มเวลาภายใน 4 ธันวาคม ยกเว้นกรณีที่พนักงานพักอาศัยไกลกว่ารัศมี ให้ขอยกเว้นเป็นกรณีไป ซึ่งซีอีโอ Tan ย้ำแนวทางนี้กับพนักงาน VMware ว่า ที่ Broadcom ไม่มีการทำงานแบบรีโมท

ที่มา: San Francisco Chronicle, Business Insider

Bulk SMS และ SMS OTP

ราคาถูกพิเศษ สำหรับปริมาณมาก ติดต่อ LINE @deecom

Generated by Feedzy