Saturday, June 22, 2024
Technology

BlackBerry ประกาศยกเลิกแผนไอพีโอธุรกิจ IoT ขณะเดียวกันก็แต่งตั้งซีอีโอคนใหม่ – SMS Marketing ราคาถูกที่สุด

67views

BlackBerry ประกาศแต่งตั้ง John Giamatteo ประธานส่วนธุรกิจ Cybersecurity ขึ้นเป็นซีอีโอคนใหม่ของบริษัท ตามแผนการปรับโครงสร้างธุรกิจที่ประกาศก่อนหน้านี้

อย่างไรก็ตาม BlackBerry บอกว่าตามแผนเดิมที่บริษัทจะแยกธุรกิจ IoT ไอพีโอเข้าตลาดหุ้น ตอนนี้แผนดังกล่าวยกเลิกแล้ว

BlackBerry ปัจจุบันไม่มีธุรกิจโทรศัพท์มือถือแล้ว โดยมีธุรกิจหลักคือบริการ Cybersecurity และธุรกิจ IoT ซึ่งได้มาจากการซื้อกิจการ QNX ที่เป็นระบบปฏิบัติการในลูกค้ากลุ่มรถยนต์ และหุ่นยนต์โรงงานอุตสาหกรรม

ถึงแม้แผนไอพีโอธุรกิจ IoT จะถูกยกเลิกไป แต่ BlackBerry ก็ประกาศจะแยกธุรกิจ Cybersecurity และ IoT นี้ออกจากกัน เพื่อให้แต่ละธุรกิจสามารถดำเนินงานตัดสินใจได้อิสระ ตามเป้าหมายให้มีรายได้เติบโตและมีกำไรกับกระแสเงินสดเป็นบวก

ที่มา: BlackBerry

Bulk SMS และ SMS OTP

ราคาถูกพิเศษ สำหรับปริมาณมาก ติดต่อ LINE @deecom

Generated by Feedzy