Monday, July 22, 2024
Technology

DeepMind เผยแพร่งานวิจัยโมเดล AI LLM ใหม่ ที่คิดนอกกรอบแก้ไขปัญหาคณิตศาสตร์ซับซ้อนได้ – SMS Marketing ราคาถูกที่สุด

78views

Google DeepMind เผยแพร่งานวิจัยในวารสาร Nature ถึงขั้นตอนการค้นหาวิธีแก้ปัญหาด้านคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์แบบใหม่ เรียกชื่อว่า FunSearch ซึ่งมาจากคำว่า Function+Search มีจุดเด่นคือพื้นฐานทำงานเป็น AI แบบ LLM ที่ถูกเทรนมาก่อน แล้วหาวิธีแก้ปัญหาร่วมกับโค้ดคอมพิวเตอร์ ที่ทำหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องอีกหนึ่งชั้น เพื่อป้องกันการให้คำตอบที่ผิด

ผลลัพธ์ที่ได้คือฟังก์ชัน ในรูปแบบโค้ดคอมพิวเตอร์ แต่มาพร้อมกับวิธีคิดรูปแบบใหม่ ๆ จากกระบวนการของ LLM

ตัวอย่างที่งานวิจัยนี้นำเสนอคือใช้ FunSearch หาอัลกอริทึมของปัญหาการบรรจุกล่องสินค้าในปริมาตรที่กำหนดหรือ Bin Packing Problem

DeepMind บอกว่าจุดเด่นของโมเดล AI นี้ คือเป็น LLM ที่สามารถแก้ไขปัญหาคณิตศาสตร์ได้อย่างถูกต้องแน่นอน ซึ่งเป็นปัญหาของ AI LLM ที่เห็นกันมาก่อนหน้านี้ ขณะเดียวกันการคิดนอกกรอบของ LLM ก็ทำให้สร้างโอกาสค้นพบวิธีใหม่ ๆ ในการแก้ไขปัญหาคณิตศาสตร์ ที่อาจมีรูปแบบเดิมมานาน หรือใช้แก้ปัญหาที่ยังไม่มีวิธีการได้

ที่มา: DeepMind

Bulk SMS และ SMS OTP

ราคาถูกพิเศษ สำหรับปริมาณมาก ติดต่อ LINE @deecom

Generated by Feedzy