Friday, June 14, 2024
Technology

Adobe ประกาศล้มดีลซื้อกิจการ Figma ระบุเพราะหน่วยงานกำกับดูแลมีแนวโน้มไม่อนุมัติดีลนี้ – SMS Marketing ราคาถูกที่สุด

77views

Adobe ประกาศว่า ตามที่บริษัทได้เสนอซื้อกิจการทั้งหมดของ Figma เมื่อเดือนกันยายน 2022 ที่มูลค่า 20,000 ล้านดอลลาร์ ซึ่งดีลนี้ถูกสอบสวนจากหน่วยงานกำกับดูแลหลายแห่งทั่วโลกทั้ง สหราชอาณาจักร, ยุโรป ซึ่งต่างคัดค้านดีลนี้ ขณะที่กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ก็เริ่มการสอบสวนแล้วเช่นกัน

ผลจากกระบวนการดังกล่าวทำให้ดีลนี้ล่าช้าหลังจากประกาศมามากกว่า 1 ปีแล้ว ทั้ง Adobe และ Figma เห็นตรงกันว่าตอนนี้ยังมีความไม่ชัดเจนว่าดีลจะได้รับการอนุมัติจากหน่วยงาน จึงตัดสินยกเลิกดีลซื้อ-ขายกิจการนี้

Adobe บอกว่าจากนี้บริษัทจะมองหาโอกาสในการเป็นพันธมิตรกับ Figma ต่อไป

ที่มา: Adobe

Topics: 

Bulk SMS และ SMS OTP

ราคาถูกพิเศษ สำหรับปริมาณมาก ติดต่อ LINE @deecom

Generated by Feedzy