Saturday, June 22, 2024
Technology

Beeper Mini อธิบายวิธีใช้งานต่อเนื่องใหม่ คราวนี้ต้องมี Mac ไว้สร้าง Registration Data – SMS Marketing ราคาถูกที่สุด

71views

เรื่องราวของ Beeper Mini แอปแชทที่สามารถส่งข้อความจาก Android ไปหา iMessage แสดงผลเป็นกล่องข้อความสีฟ้าเหมือนส่งจาก iPhone ด้วยวิธีวิศวกรรมย้อนกลับ ยังคงไม่จบ หลังจากแอปเปิลบล็อกแอปสำเร็จ ต่อมา Beeper ก็บอกว่าแก้ไขปัญหาได้อีกครั้งโดยผู้ใช้ต้องมี Apple ID ก่อน แล้วก็ถูกแอปเปิลบล็อกได้อีก

คราวนี้ Beeper บอกว่าปัญหาถูกแก้ไขได้อีกครั้ง แต่มีเงื่อนไขเพิ่มมากขึ้น โดย Beeper อธิบายว่าการส่งข้อความบน iMessage ต้องส่งข้อมูลระบุตัวตนเรียกว่า registration data ซึ่งที่ผ่านมา Beeper ใช้ Mac ที่ทำเป็นเซิร์ฟเวอร์จัดการข้อมูลนี้ แอปเปิลก็สามารถจับได้ง่ายเพราะแชทที่ส่งจาก Beeper หลากหลายผู้ใช้งานมี registration data ที่ซ้ำกัน

ฉะนั้นทางแก้ไขคือผู้ใช้งานแต่ละคนต้องมี registration data ที่ไม่เหมือนกัน Beeper จึงเตรียมอัพเดต Beeper Cloud บน Mac เพื่อให้แอปนี้สร้าง registration data ที่แตกต่างกันไป ซึ่งผู้ใช้งานจำเป็นต้องมี Mac ในการสร้างข้อมูลนี้ด้วย

Beeper บอกว่า registration data นี้จะต้องรีเฟรชผ่าน Mac ด้วยอย่างน้อยทุก 1 สัปดาห์ หรือช้าสุดคือทุก 1 เดือน ฉะนั้นการใช้งานจะไม่ได้อิสระอยู่ที่ Android ลำพังแล้ว แต่ต้องใช้ Mac ช่วยจัดการข้อมูลด้วย

ที่มา: The Verge

Bulk SMS และ SMS OTP

ราคาถูกพิเศษ สำหรับปริมาณมาก ติดต่อ LINE @deecom

Generated by Feedzy