Saturday, July 20, 2024
Technology

รัฐบาลอิสราเอลให้เงินอินเทล 3.2 พันล้านดอลลาร์ ขยายโรงงานผลิตชิปในอิสราเอล – SMS Marketing ราคาถูกที่สุด

85views

รัฐบาลอิสราเอล อนุมัติเงินอุดหนุนมูลค่า 3.2 พันล้านดอลลาร์ให้อินเทลขยายโรงงานผลิตชิปเพิ่มเติม มูลค่าการลงทุนรวมของโครงการนี้คือ 25 พันล้านดอลลาร์ โดยส่วนที่เหลือเป็นอินเทลออกเงินเอง

อินเทลมีโรงงาน Fab 28 อยู่ที่เมือง Kiryat Gat มาตั้งแต่ปี 2008 ถือเป็นอีกหนึ่งโรงงานที่ใช้กระบวนการผลิตล้ำสมัยเป็นอันดับต้นๆ (Intel 7 หรือ 10 นาโนเมตร) โรงงานส่วนขยาย Fab 38 มีกำหนดเดินสายการผลิตในปี 2028 และต้องใช้งานไปอย่างน้อยถึงปี 2035 ตามเงื่อนไขการให้ทุนของรัฐบาลอิสราเอล

อิสราเอลถือเป็นฐานที่มั่นสำคัญของอินเทลมายาวนาน มีพนักงานรวม 11,700 ทั้งทีมออกแบบชิปและโรงงานผลิตชิป ชิปตัวสำคัญๆ ของอินเทลในอดีตหลายตัวถูกออกแบบโดยทีมอิสราเอล เช่น Core และ Centrino นอกจากนี้อินเทลยังมีบริษัทลูกคือ Mobileye ทำชิปสำหรับรถยนต์ที่เป็นบริษัทสัญชาติอิสราเอลด้วย

ที่มา – Bloomberg, Reuters

ภาพไซต์ก่อสร้าง Fab 38 ในปี 2022 – Intel

Bulk SMS และ SMS OTP

ราคาถูกพิเศษ สำหรับปริมาณมาก ติดต่อ LINE @deecom

Generated by Feedzy