Saturday, July 20, 2024
Technology

กสทช. อนุมัติให้ ม.สงขลานครินทร์ ทดลองใช้ Starlink เป็นครั้งแรกของไทยนาน 6 เดือน – SMS Marketing ราคาถูกที่สุด

122views

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคมที่ผ่านมา บอร์ด กสทช. ได้อนุมัติให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) ทดลองใช้อินเทอร์เน็ตจากดาวเทียมผ่านเครือข่าย Starlink ที่เป็นของ SpaceX ถือเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่จะได้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตดังกล่าว

สำหรับคลื่นที่ได้รับอนุมัติเป็น Ku Band โดยขา uplink ใช้คลื่นย่าน 14-14.5 GHz และขา downlink ใช้ย่าน 10.7-12.7 GHz มีเป้าหมายคือการทดลองสนับสนุนภารกิจค้นหาผู้ประสบภัยทางเรือและภารกิจอื่นในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีเครือข่ายภาคพื้นดินไปถึง และมีระยะเวลาทดลอง 6 เดือน

ปัจจุบันอินเทอร์เน็ต Starlink ครอบคลุม 70 ประเทศทั่วโลก ส่วนสถานะของประเทศไทย SpaceX ระบุว่ากำลังรออนุมัติจากภาครัฐอยู่ สำหรับประเทศที่ใกล้ไทยที่สุดที่ Starlink เปิดให้บริการแล้วคือมาเลเซีย ส่วนเพื่อนบ้านอย่างลาวและกัมพูชาจะเปิดให้บริการในปี 2025

ที่มา – ประชาชาติธุรกิจ

Bulk SMS และ SMS OTP

ราคาถูกพิเศษ สำหรับปริมาณมาก ติดต่อ LINE @deecom

Generated by Feedzy