Saturday, May 25, 2024
Technology

จีนส่งสัญญาณทุกกระเป๋าเงินดิจิทัลต้องทำงานร่วมกับหยวนดิจิทัลได้ – SMS Marketing ราคาถูกที่สุด

2.9kviews

Fan Yifei รองผู้อำนวยการธนาคารกลางจีน บรรยายในงาน China Digital Forum 2022 โดยบรรยายถึงความก้าวหน้าของหยวนดิจิทัลว่ามีพัฒนาการไปมาก แต่การจ่ายเงินผ่านโทรศัพท์มือถือในตอนนี้ก็ก้าวหน้าขนานกันไป จึงมีความจำเป็นต้องทำลายกำแพงและสร้างมาตรฐานที่ใช้งานร่วมกันกับหยวนดิจิทัล

Yifei ระบุถึงมาตรฐานกลางของระบบจ่ายเงินทุกส่วน ตั้งแต่ มาตรฐาน QR, การระบุตัวตนผู้ใช้, ระบบส่งข้อความระหว่างหน่วยงาน, การเชื่อมต่อผ่าน NFC และ Bluetooth โดยเป้าหมายสุดท้ายคือให้ผู้จ่ายสามารถสแกน QR ของผู้ให้บริการรายใดก็ได้ ขณะที่ผู้ค้าไม่มีต้นทุนเพิ่มเติมเพื่อรับเงินจากผู้ให้บริการค่ายต่างๆ

แม้รัฐบาลจีนจะผลักดันหยวนดิจิทัลอย่างหนัก แต่ในจีนผู้ใช้จำนวนมาก ก็ใช้งาน WeChat Pay หรือ Alipay อยู่ก่อนแล้ว และทุกวันนี้ทั้งสองบริษัทให้บริการธุรกรรมถึง 90% ของตลาด ปริมาณธุรกรรมจำนวนมากของประเทศตกอยู่ในความควบคุมของบริษัทเอกชนทำให้ธนาคารกลางจีนแสดงท่าทีต้องการควบคุมตลาดนี้มากยิ่งขึ้นมานาน เมื่อต้นปีที่ผ่านมาก็มีการกำหนดให้ทั้งสองบริษัทต้องแยกประเภทของการรับเงินส่วนบุคคลออกจากการรับเงินเชิงการค้า

ที่มา – The Register

ภาพจาก Alizila (Alibaba)

Topics: 

Bulk SMS และ SMS OTP

ราคาถูกพิเศษ สำหรับปริมาณมาก ติดต่อ LINE @deecom

Generated by Feedzy