Tuesday, May 28, 2024
Technology

ฝรั่งเศสออกกฎหมายใหม่บังคับให้ลานจอดรถต้องติดตั้งแผงโซลาเซลล์ – SMS Marketing ราคาถูกที่สุด

239views

เพื่อให้เป็นการสอดรับกับแนวทางการใช้พลังงานสะอาดประเภทอื่นให้มากขึ้นและลดการพึ่งพาพลังงานไฟฟ้าจากนิวเคลียร์ให้น้อยลง วุฒิสภาของฝรั่งเศสจึงได้ผ่านกฎหมายใหม่ที่กำหนดให้ลานจอดรถที่มีขนาดจอดรถได้ตั้งแต่ 80 คันขึ้นไปต้องติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์

สำหรับลานจอดรถขนาด 80-400 คันจะต้องติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 5 ปีนับตั้งแต่เดือนกรกฏาคมปี 2023 ส่วนลาดจอดรถขนาดใหญ่กว่านั้นจะต้องติดตั้งให้แล้วเสร็จเร็วยิ่งขึ้นภายในช่วงเวลาไม่เกิน 3 ปีนับจากช่วงเวลาเดียวกัน โดยการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์จะต้องครอบคลุมพื้นที่ขนาดอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของลานจอดรถนั้น

เป้าหมายของการออกกฎหมายใหม่นี้เน้นไปที่ลานจอดรถกลางแจ้งบริเวณริมทางหลวงต่างๆ โดยรัฐบาลฝรั่งเศสหวังไว้ว่าแผงโซลาร์เซลล์จากลานจอดรถทั่วประเทศนี้จะช่วยกันผลิตไฟได้มากถึง 11 GW เทียบเท่ากับโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ 10 โรง

อย่างไรก็ตามกฎหมายนี้มีข้อยกเว้นให้ลานจอดรถกลางแจ้งบางแห่งที่เข้าเงื่อนไขดังต่อไปนี้

มีข้อขัดข้องทางเทคนิคในเรื่องความปลอดภัยในการใช้ลานจอดรถและต่อระบบไฟฟ้าเอง
การติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์มีผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อม
การติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์มีผลลบในแง่การทำลายภูมิสถาปัตย์
ลานจอดรถกลางแจ้งนั้นมีต้นไม้ให้ร่มเงาปกคลุมพื้นที่อย่างน้อยครึ่งหนึ่ง
ลานจอดรถบรรทุก
การติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ “ไม่สามารถทำได้ด้วยเหตุผลทางการเงินในระดับที่ไม่อาจยอมรับได้” (เป็นข้อความที่กำกวมและตีความได้กว้าง แต่โดยพื้นฐานอาจหมายถึงการเว้นช่องว่างของกฎหมายไว้เพื่อไม่ให้เป็นการเพิ่มภาระทางการเงินแก่เจ้าของลานจอดรถในระดับที่เกินรับไหว)

จนถึงตอนนี้ยังไม่มีรายละเอียดที่แน่ชัดว่ากฎหมายใหม่นี้จะมาพร้อมมาตรการช่วยเหลือด้านการลงทุนแก่เจ้าของพื้นที่จอดรถที่โดนบังคับใช้กฎหมายหรือไม่

นอกเหนือจากการออกกฎหมายเพื่อใช้ประโยชน์จากพื้นที่ลานจอดรถแล้ว รัฐบาลฝรั่งเศสยังเล็งที่จะสร้างฟาร์มผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่ตามพื้นที่ว่างขนาดใหญ่ข้างทางด่วน, รางรถไฟ รวมทั้งพื้นที่ทางการเกษตรต่างๆ ทั้งนี้สำหรับการรถไฟของฝรั่งเศส (SNCF) เองนั้นก็มีแผนที่จะติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์กินพื้นที่รวม 1 ล้านตารางเมตรเพื่อลดค่าใช้จ่ายพลังงานให้ได้ 1 ใน 4 ภายในปี 2030 อยู่แล้ว

ที่มาภาพ: Tony Webster, CC BY-SA 2.0

ที่มา – Engadget

Bulk SMS และ SMS OTP

ราคาถูกพิเศษ สำหรับปริมาณมาก ติดต่อ LINE @deecom

Generated by Feedzy