Saturday, June 22, 2024
Technology

Twitter ปลดพนักงานสัญญาจ้างอีกราว 5,000 คน ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มดูแลตรวจสอบเนื้อหา – SMS Marketing ราคาถูกที่สุด

231views

มีรายงานว่า Twitter ได้ปลดพนักงานรอบใหม่เพิ่มเติมในวันเสาร์ที่ผ่านมา โดยกระทบพนักงานสัญญาจ้าง (Contractor) ประมาณ 4,400-5,500 คน โดยไม่มีการแจ้งพนักงานกลุ่มนี้ล่วงหน้า พวกเขาพบว่าไม่สามารถใช้งานอีเมลหรือล็อกอินเข้าระบบภายในได้

พนักงานกลุ่มสัญญาจ้างที่กระทบมีทั้งในอเมริกาและต่างประเทศ ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มดูแลตรวจสอบเนื้อหาและวิศวกรรม แต่ก็มีฝ่ายอื่นด้วยเช่นกัน ซึ่งการปลดพนักงานรอบนี้เป็นคนละกลุ่มกับพนักงานประจำ 50% ที่ปลดออกไปก่อนหน้า

จากอีเมลภายในที่เว็บ Insider อ้างว่าได้รับมา Twitter ชี้แจงเหตุผลการเลิกจ้างรอบนี้ ว่าจากการปรับทิศทางองค์กรและลดค่าใช้จ่าย โดยพนักงานกลุ่มนี้จะทำงานถึงวันจันทร์นี้ แต่ไม่สามารถเข้าใช้งานระบบใด ๆ ได้

ที่มา: The Verge

Topics: 

Bulk SMS และ SMS OTP

ราคาถูกพิเศษ สำหรับปริมาณมาก ติดต่อ LINE @deecom

Generated by Feedzy