Sunday, May 19, 2024
Technology

Grab รายงานผลประกอบการไตรมาส 4/2022 รายได้รวมโตถึง 310% – SMS Marketing ราคาถูกที่สุด

225views

Grab รายงานผลประกอบการของไตรมาสที่ 4 ปี 2022 รายได้รวมเพิ่มขึ้น 310% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันในปีก่อนเป็น 502 ล้านดอลลาร์ จากมูลค่าการใช้จ่ายบนแพลตฟอร์มสุทธิ (GMV) ที่เพิ่มขึ้น 11% เป็น 4,997 ล้านดอลลาร์ โดยขาดทุนสุทธิ 391 ล้านดอลลาร์ ลดลง 64%

รายได้ที่เติบโตสูง Grab บอกว่ามาจากการเติบโตทั้งจากธุรกิจรถโดยสารและเดลิเวอรี เช่น การปรับลดส่วนแบ่ง และปรับรูปแบบการดำเนินธุรกิจในบางประเทศ ขณะที่มูลค่าการใช้จ่ายรวมเติบโตจากธุรกิจรถโดยสารและบริการทางการเงิน

Peter Oey ซีเอฟโอ Grab ประเมินว่าจากการเติบโตสูงของธุรกิจรถโดยสาร ขณะที่ธุรกิจเดลิเวอรีก็โฟกัสที่การรักษาระดับกำไรให้มากขึ้น ทำให้บริษัทประเมินว่า EBITDA รวม จะเป็นบวกได้ภายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2023 ซึ่งเร็วขึ้นจากบริษัทประเมินก่อนหน้านี้ว่าเป็นครึ่งหลังปี 2024

ที่มา: Grab

Bulk SMS และ SMS OTP

ราคาถูกพิเศษ สำหรับปริมาณมาก ติดต่อ LINE @deecom

Generated by Feedzy