Saturday, May 25, 2024
Technology

Microsoft เผยแพร่งานวิจัย Multimodal LLM เรียนรู้ อธิบาย ตอบคำถาม จากข้อมูลรูปภาพได้ – SMS Marketing ราคาถูกที่สุด

248views

ทีมงานนักวิจัยของไมโครซอฟท์ เผยแพร่งานวิจัย Kosmos-1 โมเดลสร้างภาษาบนข้อมูลสื่อผสมผสาน (Multimodal Large Language Model – MLLM) โดยสามารถเรียนรู้ข้อมูลทั้งตัวหนังสือ รูปภาพ แคปชันประกอบรูปภาพ มาประมวลผลจนสามารถให้ข้อมูลอธิบายได้ในหลากหลายมิติ

ตัวอย่างความสามารถของ Kosmos-1 ที่เผยแพร่ในงานวิจัย เช่น การตอบคำถามจากข้อมูลรูปภาพที่กำหนด ซึ่งโมเดลสามารถเข้าใจบริบทเรื่องราวที่มีอยู่ในภาพได้, สามารถแปลงข้อมูลตัวหนังสือในภาพ (OCR) เพื่อตอบคำถามได้, สามารถหารายละเอียดสำคัญในรูปภาพ และสืบค้นข้อมูลต่อได้ เป็นต้น

ในการทดสอบโมเดล งานวิจัยยังให้ตอบคำถามหลายรูปแบบ เช่น การให้เหตุผลจากในภาพ การตอบคำถามทดสอบไอคิว หรือการใส่คำถามที่ต้องสืบค้นหลายขั้นตอน สถานะของโมเดลนี้ยังอยู่ในระดับงานวิจัย แต่ทำให้เห็นว่าในอนาคต AI สร้างเนื้อหา จะสามารถเพิ่มความสามารถใหม่ ๆ ได้อีกแค่ไหน สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดงานวิจัยได้ที่นี่

ที่มา: Big Tech Wire

ตัวอย่างการทดสอบโมเดล

Bulk SMS และ SMS OTP

ราคาถูกพิเศษ สำหรับปริมาณมาก ติดต่อ LINE @deecom

Generated by Feedzy