Monday, April 15, 2024
Technology

โมเดลปัญญาประดิษฐ์ LLaMA ของ Meta หลุดออก Torrent แล้ว – SMS Marketing ราคาถูกที่สุด

170views

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา Meta เปิดตัว LLaMA ปัญญาประดิษฐ์ขนาดใหญ่สูงสุด 65 พันล้านพารามิเตอร์ โดยมีจุดเด่นคือ Meta แจกโมเดลที่ฝึกแล้วให้ไปใช้งานกันด้วย แต่จำกัดการใช้งานเฉพาะการศึกษาวิจัยเท่านั้น และนักวิจัยต้องไปขอใช้งานจาก Meta เป็นรายคน ล่าสุดก็มีคนที่ได้โมเดลไป นำโมเดลมาแจกบน torrent แล้ว

Meta แจกตัวโมเดลของ LLaMA เป็นโอเพนซอร์ส ใช้สัญญาอนุญาตแบบ GPLv3 ทำให้นำไปใช้งานเชิงการค้าได้แม้จะต้องเปิดซอร์สโค้ดไปด้วยแบบเดียวกับลินุกซ์ แต่ไม่ได้เปิดชุดข้อมูลสำหรับฝึกและพารามิเตอร์ของปัญญาประดิษฐ์ที่ฝึกเสร็จแล้ว ซึ่งชุดข้อมูลนั้นคนทั่วไปรวบรวมได้ยาก ยิ่งตัวโมเดลที่ฝึกเสร็จแล้วนั้นการฝึกแต่ละครั้งอาจจะใช้ต้นทุนหลายแสนหรือหลายล้านบาททำให้บริษัทขนาดเล็กหรือบุคคลทั่วไปไม่สามารถฝึกโมเดลเหล่านี้กันเองได้

การแจกพารามิเตอร์ของ LLaMA นั้น Meta จะสร้าง URL สำหรับผู้ได้รับอนุญาตรายคน แต่เมื่อนักพัฒนานำไฟล์ที่โหลดออกมาเทียบกันแล้วกลับพบว่าข้อมูลเหมือนกัน ไม่ได้ใส่ลายน้ำเอาไว้ในตัวพารามิเตอร์ ในกรณีนี้ผู้แจก torrent กลับพลาดใส่ URL ของตัวเองลงไปใน torrent ด้วยทำให้ Meta ตามหาผู้ปล่อยไฟล์ได้

LLaMA สามารถฝึกเพิ่มเติมด้วยมนุษย์แบบเดียวกับ ChatGPT ได้ การที่โมเดลหลุดออกมาเช่นนี้ก็อาจจะทำให้เห็นการพัฒนา LLaMA เพิ่มเติมด้วย แต่สัญญาอนุญาตของตัวโมเดลไม่ใช่โอเพนซอร์สก็อาจจะทำให้องค์กรที่ต้องระวังปัญหาลิขสิทธิ์ไม่สามารถใช้งานโมเดลนี้ได้

ที่มา – GitHub: facebookresearch/llama, Hacker News

Bulk SMS และ SMS OTP

ราคาถูกพิเศษ สำหรับปริมาณมาก ติดต่อ LINE @deecom

Generated by Feedzy