Saturday, May 25, 2024
Technology

TikTok ประกาศ Project Clover เพื่อเก็บข้อมูลผู้ใช้งานยุโรปไว้เฉพาะในภูมิภาค – SMS Marketing ราคาถูกที่สุด

109views

TikTok ประกาศโครงการใหม่สำหรับกลุ่มผู้ใช้งานในยุโรปในชื่อ Project Clover โดยบอกว่ายุโรปมีผู้ใช้งานแอปมากกว่า 150 ล้านคน และบริษัทต้องการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้งาน ว่าข้อมูลจะถูกควบคุมดูแลอย่างปลอดภัย

โดยรูปแบบโครงการคล้ายกับที่ TikTok ทำในอเมริกา ซึ่ง TikTok จะเพิ่มระดับการควบคุมการเข้าถึงข้อมูลผู้ใช้งานของพนักงาน ควบคุมการส่งออกข้อมูลจากพื้นที่ยุโรป รวมทั้งร่วมมือกับหน่วยงานกำกับดูแลตรวจสอบในภูมิภาค เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานและข้อกฎหมาย

แผนงานถัดมาคือการนำข้อมูลทั้งหมดของผู้ใช้ในยุโรป เก็บไว้ในศูนย์ข้อมูลในภูมิภาคเท่านั้น โดย TikTok จะสร้างศูนย์ข้อมูลเพิ่มอีก 2 แห่งคือศูนย์ข้อมูลในดับลิน ประเทศไอร์แลนด์ แห่งที่สอง และฮามาร์ ประเทศนอร์เวย์ รวมกับศูนย์ข้อมูลดับลินแห่งแรก เป็น 3 แห่ง

ความเคลื่อนไหวนี้ของ TikTok เป็นไปตามทิศทางที่คณะกรรมาธิการยุโรปออกคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ลบแอป TikTok ทำให้บริษัทต้องเพิ่มเงื่อนไขกำกับดูแลและลดแรงต่อต้านนั่นเอง

ที่มา: TikTok

Topics: 

Bulk SMS และ SMS OTP

ราคาถูกพิเศษ สำหรับปริมาณมาก ติดต่อ LINE @deecom

Generated by Feedzy