Saturday, May 25, 2024
Technology

ธปท. ออกมาตรการให้ธนาคาร ป้องกันประชาชนเป็นเหยื่อมิจฉาชีพหลอกโอนเงิน – SMS Marketing ราคาถูกที่สุด

189views

ท่ามกลางกระแสข่าวการหลอกโอนเงินด้วยวิธีต่างๆ ของมิจฉาชีพที่เรียกติดปากว่า “แก๊งคอลเซ็นเตอร์” ซึ่งทางธนาคารแห่งประเทศมีการออกมาตรการ ไปบ้างแล้ว

ล่าสุดธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศมาตรการชุดใหญ่ให้ธนาคารนำไปบังคับใช้อย่างเป็นทางการดังนี้

มาตรการป้องกัน

ห้ามแนบลิงก์ผ่าน SMS และอีเมล เพื่อขอข้อมูลสำคัญ
จำกัดจำนวน mobile banking ได้แค่ 1 เครื่อง
ยกระดับการยืนยันตัวตนขั้นต่ำเป็น biometrics กรณีที่เปิดบัญชีผ่านแอป หรือทำธุรกรรมมากกว่าขั้นต่ำที่กำหนด เช่น เกิน 50,000 บาทต่อวัน หรือการปรับวงเงินขั้นต่ำเพิ่มมากกว่า 50,000 บาท

มาตรการตรวจจับและติดตามบัญชีต้องสงสัย

รายงาน ปปง. เมื่อพบความผิดปกติหรือพบการกระทำความผิด
มีมาตรการตรวจจับ/ติดตามธุรกรรมที่เข้าข่ายผิดปกติตตลอด 24 ชม.

มาตรการตอบสนองและรับมือ

มีช่องทางติดต่อ 24 ชม. แยกจากช่องทางปกติ
สนับสนุนเจ้าหน้าที่ตำรวจในการสอบสวน รวมถึงมีผู้รับผิดชอบการประสานงานที่ชัดเจน
ดูแลและรับผิดชอบ กรณีที่พบว่าความเสียหายเกิดจากความผิดพลาดของธนาคาร

ที่มา – ธนาคารแห่งประเทศไทย

Bulk SMS และ SMS OTP

ราคาถูกพิเศษ สำหรับปริมาณมาก ติดต่อ LINE @deecom

Generated by Feedzy