Saturday, March 2, 2024
Technology

Apple ประกาศจัด WWDC 2023 วันที่ 5-9 มิถุนายนนี้ กิจกรรมเกือบทั้งหมดเป็นแบบออนไลน์ – SMS Marketing ราคาถูกที่สุด

113views

แอปเปิลประกาศจัดงาน WWDC 2023 งานสัมมนาสำหรับนักพัฒนาประจำปี ตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน ถึง 9 มิถุนายน 2023 โดยเนื้อหางานส่วนใหญ่จัดในรูปแบบออนไลน์ เหมือนกับงาน WWDC ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาซึ่งมีการระบาดของโควิด 19

งาน WWDC 2023 ยังมีส่วนของการจัดงานในสถานที่หรือ In-Person ที่ Apple Park สำนักงานใหญ่ของแอปเปิล ในวันที่ 5 มิถุนายน โดยเปิดให้นักพัฒนาและนักเรียนที่สนใจสมัครเข้าร่วมได้ และจะประกาศผู้มีสิทธิเข้าร่วมในวันที่ 5 เมษายน

งาน WWDC หัวข้อหลักที่แอปเปิลเน้นนำเสนอคือระบบปฏิบัติการ และเครื่องมือใหม่ ๆ สำหรับนักพัฒนา โดยนอกจากรายละเอียดของระบบปฏิบัติการตามรอบอัพเดตประจำปี ไม่ว่าจะเป็น iOS 17, iPadOS 17, tvOS 17, watchOS 10 และ macOS 14 แล้ว อาจมีการเปิดตัวฮาร์ดแวร์รุ่นใหม่ซึ่งคาดว่าเป็น Mac และไฮไลท์สำคัญคือสินค้าใหม่ Mixed Reality ที่ลือกันมานานก่อนหน้านี้

ที่มา: แอปเปิล

Bulk SMS และ SMS OTP

ราคาถูกพิเศษ สำหรับปริมาณมาก ติดต่อ LINE @deecom

Generated by Feedzy