Saturday, March 2, 2024
Technology

กสทช. มติเห็นชอบร่างประกาศยกเลิกกฎ Must Have เปิดรับฟังความเห็นก่อนประกาศจริง – SMS Marketing ราคาถูกที่สุด

201views

วันที่ 23 มีนาคมที่ผ่านมา ที่ประชุม กสทช. นัดพิเศษ ครั้งที่ 7/2566 ได้พิจารณาเห็นควรร่างประกาศยกเลิกประกาศของกสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์รายการโทรทัศน์สำคัญที่ให้เผยแพร่ได้เฉพาะในบริการโทรทัศน์ทั่วไป พ.ศ. 2555 หรือประกาศ Must Have

ประกาศ Must Have กำหนดให้รายการกีฬา 7 ประเภท ได้แก่ ซีเกมส์ อาเซียนพาราเกมส์ เอเชียเกมส์ เอเชียพาราเกมส์ โอลิมปิก พาราลิมปิก ฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย หากมีการนำมาเผยแพร่ต้องเผยแพร่ผ่านทางโทรทัศน์ที่เป็นบริการทั่วไปก่อน แล้วจึงจะไปออกอากาศผ่านระบบดาวเทียม เคเบิล และ IPTV ได้ภายใต้กฎ Must Carry

โดยในที่ประชุม มอบหมายให้กสทช. เปิดให้มีการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศยกเลิกกฎ Must Have จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนทั่วไปก่อนออกประกาศฉบับจริง โดยเปิดรับความคิดเห็นเป็นระยะเวลา 30 วัน

ที่มา – กสทช.

Bulk SMS และ SMS OTP

ราคาถูกพิเศษ สำหรับปริมาณมาก ติดต่อ LINE @deecom

Generated by Feedzy