Saturday, April 20, 2024
Technology

กลุ่มนักวิจัยนโยบาย AI ยื่นคำร้อง FTC ขอให้สอบสวน OpenAI ออกโมเดลที่อันตราย – SMS Marketing ราคาถูกที่สุด

212views

Center for AI and Digital Policy (CAIDP) ศูนย์ศึกษานโยบาย AI ซึ่งเป็นเครือข่ายของนักวิชาการจากหลายประเทศ ยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการการค้าของสหรัฐ (FTC) ว่าโมเดล GPT-4 ของ OpenAI มีความเอนเอียง (biased) หลอกลวง (deceptive) และมีความเสี่ยงต่อความปลอดภัยของผู้ใช้งาน

CAIDP อ้างข้อมูลของ OpenAI เองที่ยอมรับว่า GTP-4 มีข้อบกพร่องดังกล่าว และขอให้ FTC เข้ามาสอบสวน OpenAI, และสั่งให้หยุดการนำ GPT-4 ไปใช้ในเชิงพาณิชย์ จนกว่าจะผ่านมาตรฐานการใช้งาน AI ของ FTC ซึ่งมีแนวทางอยู่ก่อนแล้ว

ที่มา – Ars Technica

Bulk SMS และ SMS OTP

ราคาถูกพิเศษ สำหรับปริมาณมาก ติดต่อ LINE @deecom

Generated by Feedzy