Monday, June 17, 2024
Technology

จีนเตรียมออกกฎการใช้งาน Generative AI ใช้งานด้วยชื่อจริงเท่านั้น, สามารถแบนคอนเทนต์ต้องห้ามในสามเดือน – SMS Marketing ราคาถูกที่สุด

153views

Cyberspace Administration of China (CAC) หน่วยงานกำกับดูแลบริการออนไลน์ของจีนประกาศร่างควบคุมการให้บริการเทคโนโลยี generative AI ไม่ว่าจะเป็นแชตบอทหรือปัญญาประดิษฐ์วาดภาพก็ตาม

ประกาศระบุว่า CAC สนับสนุนให้มีการใช้งานปัญญาประดิษฐ์กลุ่มนี้ แต่การใช้งานต้องเข้ากับคุณค่าสังคมนิยมของประเทศ ผู้ให้บริการต้องตรวจสอบข้อมูลที่จะใช้ฝึกปัญญาประดิษฐ์ว่าต้องได้มาอย่างถูกต้อง และระมัดระวังการเหยียดคนบางกลุ่ม

ส่วนของการควบคุม ประกาศระบุมาตรการ ตั้งแต่การใช้งานต้องลงทะเบียนด้วยชื่อจริงเท่านั้น และหากมีรายงานว่ามีการสร้างคอนเทนต์ที่ไม่เหมาะสมบริษัทต้องปรับปรุงปัญญาประดิษฐ์ไม่ให้สร้างคอนเทนต์แบบเดียวกันอีกภายในสามเดือน

ที่มา – Reuters

Bulk SMS และ SMS OTP

ราคาถูกพิเศษ สำหรับปริมาณมาก ติดต่อ LINE @deecom

Generated by Feedzy