Monday, June 17, 2024
Technology

Goole Bard เปิดให้สมัครในไทยแล้ว – SMS Marketing ราคาถูกที่สุด

177views

Google เปิดให้ผู้ใช้ในไทยสมัครใช้งาน Bard ปัญญาประดิษฐ์แบบแชตบอท หลังจากเปิดให้สมัครเฉพาะในสหรัฐฯ และอังกฤษเมื่อปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมา แม้จะเปิดให้ใช้งานแต่ผู้ใช้ก็ต้องลงชื่อขอรอคิวเข้าใช้งาน ผู้ใช้บางส่วนอาจจะได้ใช้งานในเวลาไม่นานนัก

ผมทดลองใช้งานพบว่า Bard นั้นตอบค่อนข้างเร็วมาก เมื่อเทียบกับ ChatGPT การตอบมักตอบมาทั้งชุดทันทีไม่ต้องรอค่อยๆ พิมพ์ อย่างไรก็ดี ​Bard ไม่ยอมตอบภาษาอื่นนอกจากภาษาอังกฤษ ทำให้การใช้งานอาจจะจำกัดพอสมควร

ที่มา – bard.google.com

Bulk SMS และ SMS OTP

ราคาถูกพิเศษ สำหรับปริมาณมาก ติดต่อ LINE @deecom

Generated by Feedzy