Monday, April 15, 2024
Technology

เจาะลึกโครงการ SKILLKAMP จาก KBank แหล่งเพิ่มทักษะ สร้างโอกาสใหม่ในโลกยุคดิจิทัล – SMS Marketing ราคาถูกที่สุด

87views

เรื่องของ Digital Transformation เป็นสิ่งที่องค์กรถูกบังคับให้ต้องทำอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งองค์ประกอบสำคัญที่หลายองค์กรมองข้ามคือ “คน” ที่ต้องเป็นตัวขับเคลื่อนการทำ Digital Transformation ให้เกิดขึ้นจริง เรียกว่า คนต้องลงมือทำเพื่อให้องค์กรเปลี่ยนแปลง ดังนั้นเรื่องที่สำคัญยิ่งกว่า จึงอยู่ที่ความพร้อมของคนในองค์กร

ประเด็นสำคัญจึงอยู่ที่ว่า คนในองค์กรมีความรู้ความเข้าใจเพียงพอหรือไม่ และคนนอกองค์กรที่กำลังหางาน หรือคนที่กำลังจะจบเพื่อเข้าสู่ตลาดงาน มีความพร้อมมากน้อยแค่ไหน

ทักษะดิจิทัลและเทคโนโลยี สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ

พิพิธ เอนกนิธิ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย บอกว่า รายงาน The Future of Jobs โดย จาก World Economic Forum ระบุว่า ก่อนจะถึงปี 2568 พนักงานกว่า 50% ทั่วโลกจะเป็นจะต้องมีการพัฒนาทักษะใหม่ (Reskill) เพื่อปรับตัวให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่จะเข้ามามีบทบาทในอนาคต

ขณะที่ข้อมูลจาก Amazon Web Service ระบุว่า 90% ขององค์กรในไทย ต้องการบุคลากรที่มีทักษะด้านดิจิทัล และ 93% ของบุคลากรในไทยที่สำเร็จการฝึกอบรมทักษะด้านดิจิทัลมีโอกาสในการเลื่อนตำแหน่งที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้พบว่าแรงงานที่ใช้ทักษะดิจิทัลในไทยสามารถสร้างรายได้มากกว่า 1 ล้านล้านบาท

นั่นกลายเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการ SKILLKAMP เพื่อสนับสนุนกลุ่มเป้าหมาย คือ คนทำงานรุ่นใหม่ทั้งที่เรียนและทำงานในสายดิจิทัลและเทคโนโลยีโดยตรง รวมถึงคนที่ไม่ได้เรียนหรือทำงานในสายนี้ แต่มีความสนใจและต้องการพัฒนาตนเองเพื่อสร้างโอกาสเติบโตในวิชาชีพ

กล่าวได้ว่า นี่คือโครงการที่จะเป็นโอกาสให้กับทุกคนที่สนใจในอาชีพสายดิจิทัล ได้มีโอกาสเข้าถึง Business Case ของจริงจากบริษัทชั้นนำที่เข้ามาร่วมเป็นพันธมิตร ได้คิดและลงมือทำจริง เพื่อสร้างประสบการณ์ตรงที่หาไม่ได้ที่ไหน และความพิเศษคือ มี Mentor หรือผู้เชี่ยวชาญตัวจริง มาให้คำปรึกษาในระหว่างร่วมโครงการ เรียกได้ว่าเป็นการเปิดโอกาสให้คนได้แสดงความสามารถอย่างเต็มที่

โดย KBank ได้ร่วมมือกับ แพลตฟอร์ม SEEN จาก BASE Playhouse สตาร์ทอัพที่เชี่ยวชาญด้านการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ พร้อมร่วมมือกับพันธมิตรองค์กรธุรกิจชั้นนำ ได้แก่ แอสเซนด์ (Ascend) กสิกร ไลน์ (KASIKORN Line) ไรส์ (Rise) สตอรี่ล็อก (Storylog) และ ไทยเบฟเวอเรจ (ThaiBev) จัดหลักสูตรที่เน้นพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลใน 5 วิชาชีพซึ่งเป็นที่ต้องการในตลาดแรงงาน ได้แก่ 1) Business Analyst 2) Data Analytics and Visualization 3) Front-End Developer 4) Performance Marketing 5) Web Developer

เมธวิน ปิติพรวิวัฒน์ ประธานคณะกรรมการบริหาร และผู้ร่วมก่อตั้ง BASE Playhouse กล่าวว่า ทาง BASE Playhouse และทางธนาคารกสิกรไทยใช้จุดแข็งของทั้งสองฝ่ายในการพัฒนาโครงการนี้ให้เหมาะสมกับคนรุ่นใหม่มากที่สุด โดยธนาคารฯ เป็นพันธมิตรกับบริษัทชั้นนำและมีช่องทางกระจายข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้แก่คนรุ่นใหม่ ในขณะที่ BASE Playhouse มีแพลตฟอร์ม SEEN ที่ถูกสร้าง จากความเชื่อที่ว่า การเรียนรู้ที่มีความหมาย เกิดจากผู้คนควรรู้ว่าตัวเองเด่นด้านใดและขาดทักษะอะไร เพื่อสร้างเส้นทางการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับตัวเอง SEEN จึงเป็น แพลตฟอร์มวัดระดับความสามารถได้ชัดเจน ตรงจุด และมีความแม่นยำ

จากงานวิจัยด้านการเรียนรู้ ครอบคลุมทั้ง Hard skill ที่ประเมินทักษะทางวิชาการและ Soft skill ที่จำเป็นต่อการทำงานแต่ละสายอาชีพได้จริง พร้อมระบบป้องกันการทุจริต โครงการ SKILLKAMP จะเป็นพื้นที่สำหรับให้คนรุ่นใหม่ได้แสดงศักยภาพที่มีในสายงานนั้นได้อย่างเต็มที่

SKILLKAMP ลงมือทำ รับประสบการณ์ตรงจาก Business Case ของจริง

วรภัทร ปราณีประชาชน ผู้จัดการโครงการ กล่าวว่า มีแรงงานที่จบการศึกษาใหม่จากทั่วประเทศ หรือแม้แต่คนที่ต้องการได้ประสบการณ์จริงจากงานสายดิจิทัล แต่อาจจะถูกมองข้ามไป เพราะขาดประสบการณ์ หรือไม่ได้จบการศึกษามาโดยตรง ทำให้พลาดโอกาสทั้งกับแรงงานที่จะได้เข้าสู่ตลาดงานที่กำลังขาดแคลน และองค์กรก็พลาดโอกาสที่จะได้คนมีความสามารถด้วย ดังนั้น SKILLKAMP จึงมาช่วยสร้างประสบการณ์และเตรียมความพร้อมให้คนที่สนใจจริงๆ

สิ่งที่จะได้รับจากโครงการ SKILLKAMP เริ่มจาก จำลองการทำงานจริงเพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้รับประสบการณ์ในสายงานที่สนใจ ได้โจทย์ที่เป็น Business Case ของจริง จากนั้นจะได้นำเสนอ Idea Business Case กับ Business Unit ของบริษัทพันธมิตร และรับ Feedback โดยตรงทันที ผู้ที่ผ่านเข้าสู่การทำ Final Pitching เพื่อนำเสนอผลงาน และจะได้เข้าฟัง Panel Discussion จากผู้บริหารด้วย เหนืออื่นใดงานนี้ยังเป็นการสร้างคอนเนคชั่นทั้งกับบริษัทชั้นนำและเพื่อนในสายงานดิจิทัล

SKILLKAMP มีคนมาสมัครเข้าร่วมโครงการมากกว่า 2,800 คน ผ่านการทดสอบและคัดกรองจนเหลือ 400 คน จากนั้นให้ทำโจทย์ Business Case อย่างน้อยคนที่สมัครเข้ามาจะได้รู้ระดับของตัวเอง จะได้รู้ว่าต้องไปเรียนรู้เพิ่มเติมอีกมากน้อยแค่ไหน ส่วนคนที่ผ่านเข้ามาร่วมโครงการได้ ก็แสดงว่าเป็นคนที่มีความรู้ในระดับที่พร้อม เพื่อมาลงมือทำ รับประสบการณ์จริง โดยมีผู้ผ่านเข้ารอบสุดท้ายได้รับโอกาสให้นำเสนอโมเดลธุรกิจดิจิทัลกับบริษัทชั้นนำดังกล่าว 45 คน

เป้าหมายคือ คนที่ผ่านโครงการ SKILLKAMP จะเป็นคนที่พร้อมเป็นแรงงานในสายดิจิทัลที่ทำงานได้จริง ได้รับประสบการณ์พร้อมคำแนะนำในเบื้องต้น เป็นการสร้างคนให้พร้อมสำหรับองค์กรในระดับกลาง หรือระดับ SME ที่ต้องการคนสายดิจิทัลไปทำงานเพื่อยกระดับองค์กรสู่ Digital Transformation ได้

นี่เป็นปีแรกของโครงการ SKILLKAMP ช่วยจุดประกายให้กับหลายๆ คนได้เป็นอย่างดี และทำให้พบว่า คนที่สนใจสายงานดิจิทัลจากทั่วประเทศ ยังมีอีกไม่น้อย และมี “เพชรในตม” หรือคนที่มีความสามารถระดับสูงแต่ไม่ได้รับโอกาส เพราะอาจถูกมองข้ามไปเนื่องจากก่อนหน้านี้ยังไม่มีประสบการณ์ นั่นแปลว่าจากนี้ตลาดแรงงานสายดิจิทัลจะใหญ่ขึ้นทันที มีแรงงานพร้อมทำงานมากขึ้น

ก้าวต่อไปของ SKILLKAMP แหล่งรวมความรู้ด้านดิจิทัล

โครงการ SKILLKAMP ปีแรกจบไปแล้ว แต่การค้นหาและพัฒนาคนสายดิจิทัลยังคงดำเนินต่อไป และเพื่อเป็นการเสริมศักยภาพด้านดิจิทัลให้กับคนทำงานรุ่นใหม่ ได้เปิดเว็บไซต์ www.skillkamp.com รวม 250 คอร์สเรียนจากผู้พัฒนาหลักสูตรออนไลน์ชั้นนำ 14 แห่ง ได้แก่ 9Expert, BorntoDev, ConicleX, DataRockie, FutureSkill, HACKaTHAILAND, Klasssi, LINE Developers Thailand, PrasertCBS, SkillLane, Thai MOOC, ThaiWinner, WeStride และ Zinglecode

นี่คือแหล่งรวมความรู้ให้กับผู้ที่สนใจ เพราะที่ผ่านมา ความรู้มีจากหลากหลายแหล่งมาก แต่ไม่รู้ว่าที่ไหนมีคุณภาพและมีความถูกต้อง SKILLKAMP จะรวบรวมและคัดกรองมาให้ โดยเน้นที่เป็นความรู้เบื้องต้นก่อน ทั้งหมดเพื่อสร้างหลักสูตรการเรียนรู้ ให้กับคนที่สนใจได้เรียนรู้และพัฒนาตัวเองอย่างถูกต้อง เพื่อได้รู้ว่าอะไรคือทักษะที่สำคัญและจำเป็น

SKILLKAMP เป็นโครงการที่ช่วยให้ผู้ประกอบการโดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กที่มองหาบุคลากรด้านเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาธุรกิจหรือต้องการทำ Digital Transformation สามารถเข้าถึงบุคลากรที่มีคุณภาพและมีคุณสมบัติที่ตรงกับความต้องการ เพื่อเป็นกำลังสำคัญที่ช่วยให้ธุรกิจเติบโตต่อไป และร่วมเป็นกำลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยในโลกธุรกิจแห่งอนาคต

จัดเต็มความรู้ บททดสอบ ประสบการณ์ที่แปลกใหม่ เพื่อคนดิจิทัล

ธรรพ์ณธร จักคำบาง (ฟอร์ม) เพิ่งสำเร็จการศึกษาจากคณะการจัดการ ธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กล่าวว่า เพิ่งเรียนจบและมีความสนใจงานด้าน Marketing แต่ยังไม่มีความรู้และประสบการณ์ เมื่อเห็นโครงการ SKILLKAMP เลยลองสมัครดู การที่ได้เข้ามาทำแบบทดสอบและเข้าสู่รอบ Business Case ทำให้ได้เห็นมุมมองงานด้าน Marketing มากยิ่งขึ้น อีกทั้งการนำเสนอผลงานต่อกรรมการทำให้ได้รับคำแนะนำที่ดี ข้อชี้แนะในประเด็นต่างๆ ที่ตนอาจยังนึกไม่ถึง ทำให้เติมเต็มความรู้และประสบการณ์ได้เป็นอย่างดี

กัณติกรณ์ สรสุริยวงษ์ (เพชร) นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปวส. สาขานักพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ กล่าวว่า SKILLKAMP เป็นโครงการที่เปิดกว้าง ไม่จำกัดว่าจะมีความรู้หรือประสบการณ์มากน้อยเพียงใดก็สามารถสมัครได้ อีกทั้งบริษัทร่วมในโครงการก็เป็นบริษัทที่น่าสนใจในสายงานเลยสมัครเข้ามา เมื่อผ่านเข้ารอบ Business Case มาก็มีเมนเทอร์ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาเป็นอย่างดี ถ้ามีโครงการนี้เกิดขึ้นก็อยากจะชวนเพื่อนๆ ที่สนใจสายงานเหล่านี้มาสมัคร เพราะเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้ลองทำจริง ได้พัฒนาตัวเอง ได้ประสบการณ์ที่จะได้เข้าไปสู่สายงานเทคโนโลยีได้

ปวีณ์นุช ฐานานุศักดิ์ (ยู้ว) นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะพาณิชศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บอกว่า เข้าร่วมโครงการ SKILLKAMP เพราะสนใจและต้องการพัฒนาทักษะด้าน Performance Marketing ชอบโปรแกรมที่ทาง SKILLKAMP จัดให้ เพราะมีความกระชับ ครบ และจบใน 1 เดือน ได้ลองทำงานคนเดียว แบบมีเวลาจำกัด รวมถึงได้รับคอมเมนต์จากเมนเทอร์ที่มาให้คำแนะนำ ทำให้สามารถนำไปปรับและใช้ในงานต่อไปได้ รู้สึกท้าทายที่ได้ทดลองและได้พัฒนาทักษะที่ตัวเองชอบ

ณัฐณิชา ธนปุณยนันท์ (ไอโกะ) นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์ บอกว่า ตอนนี้กำลังหาที่ฝึกงานว่าจะเลือกฝึกอะไรดี และเห็นข่าวว่าโครงการ SKILLKAMP เปิดรับสมัครผู้ที่มีความสนใจอยากทำในสายดิจิทัล จึงได้เข้ามาลองดู ชอบในความแปลกใหม่มาก เพราะได้ทำโจทย์ธุรกิจ Business Case เป็นครั้งแรก ซึ่งเป็นสิ่งที่ท้าทาย และยาก แต่ในขณะเดียวกันก็ได้รับประสบการณ์ ได้ทำอะไรใหม่ๆ

บทสรุปส่งท้าย SKILLKAMP โอกาสของแรงงานดิจิทัล

การทำ Digital Transformation คือหัวใจสำคัญขององค์กรยุคใหม่ สำหรับองค์กรขนาดกลางและเล็ก ถือเป็นโจทย์ที่ผ่านไปไม่ง่าย ปัจจัยสำคัญ คือต้องมีบุคลากรที่มีทักษะดิจิทัล ที่พร้อมจะช่วยยกระดับองค์กร และ SKILLKAMP คือหนึ่งในโครงการที่เป็นโอกาสให้กับแรงงานดิจิทัลได้ทดสอบตัวเอง เรียนรู้และลงมือทำเพื่อรับประสบการณ์จริง เป็นโครงการจาก KBank ที่ยกระดับแรงงานไทยได้อย่างชัดเจน

นอกเหนือจากโครงการสร้างเสริมประสบการณ์ด้านดิจิทัลให้ผู้ที่สนใจผ่านทาง Business case ข้างต้น KBank ยังเปิดเว็บไซต์ https://www.skillkamp.com ที่เป็นแหล่งรวบรวมคอร์สออนไลน์หลักสูตรด้านดิจิทัลกว่า 250 คอร์ส จาก 14 แพลตฟอร์ม ได้แก่ 9Expert, BorntoDev, ConicleX, DataRockie, FutureSkill, HACKaTHAILAND, Klasssi, LINE Developers Thailand, PrasertCBS, SkillLane, Thai MOOC, ThaiWinner, WeStride และ Zinglecode ด้วย 4 ไฮไลท์ฟีเจอร์พิเศษที่สำคัญ ที่จะช่วยประหยัดเวลา และทำให้การค้นหาตรงตามความต้องการ คือ

Curated course aggregator รวบรวม และคัดเลือกหลักสูตรคุณภาพด้านดิจิทัล และเทคโนโลยี เป็นที่ต้องการของตลาด
Suggestion learning path แนะนำคอร์สเรียนจากหลากหลายแพลตฟอร์ม เพื่อเสนอหลักสูตรการเรียนรู้ (Learning path) สู่การเริ่มต้นในสายอาชีพ Data analyst Database admin Front-End Web Developer และ Digital Marketer ที่ถูกต้อง เหมาะสม รวดเร็ว และดีที่สุด เพื่อการเตรียมตัวให้บรรลุเป้าหมายอาชีพที่ต้องการ
Blog review บทความพิเศษ จากผู้มีประสบการณ์ในสายงานจริง ที่จะมาแชร์ประสบการณ์การทำงาน การย้ายสายงาน เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษา และค้นหาความสนใจของตัวเองได้อย่างตรงความต้องการ
Mentor feature เมนเทอร์ที่คอยให้คำปรึกษาเจาะลึกของแต่ละหลักสูตร ไขข้อสงสัย และให้คำแนะนำกับผู้เรียน

พิเศษ! เมื่อลงทะเบียนแคมเปญหลักสูตรการเรียนรู้จาก SKILLKAMP ซึ่งมีให้เลือกหลากหลายทั้ง Front-End Developer, Data Analyst, Database Admin และ Digital Marketer โดยเรียนจบภายใน 1 มิถุนายน ถึง 31 สิงหาคมนี้ สามารถเลือกรับ Voucher เรียนออนไลน์แบบบุฟเฟ่ต์บนเว็บไซต์ FutureSkill หรือ e-voucher starbucks มูลค่าสูงสุด 750 บาท อ่านรายละเอียดแล้วสมัครเลยที่ https://www.skillkamp.com/campaign

(*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด)

Bulk SMS และ SMS OTP

ราคาถูกพิเศษ สำหรับปริมาณมาก ติดต่อ LINE @deecom

Generated by Feedzy