Friday, April 19, 2024
Technology

ที่มียังไม่พอ – Microsoft จะใช้คลาวด์ของ Oracle ช่วยประมวลผล AI ของ Bing – SMS Marketing ราคาถูกที่สุด

77views

ออราเคิลประกาศลงนามข้อตกลงเป็นระยะเวลาหลายปีกับไมโครซอฟท์ โดยไมโครซอฟท์จะใช้งาน Oracle Cloud Imfrastructure ที่เป็นบริการคลาวด์ของออราเคิล ควบคู่ไปกับ Azure ของไมโครซอฟท์ในการรันงานโมเดล AI ที่ใช้ในระบบค้นหาของ Bing

ก่อนหน้านี้ทั้งสองบริษัทเคยมีความร่วมมือกันด้านคลาวด์ โดย Azure เพิ่มบริการ Oracle Database

ความร่วมมือนี้อาจสะท้อนสถานการณ์ที่เกิดขึ้นของการประมวลผล AI บนคลาวด์ ที่ออราเคิลบอกว่าต้องใช้จีพียูระดับหลายหมื่นตัวในการประมวลผล จึงทำให้ไมโครซอฟท์ขยายความร่วมมือมาที่ออราเคิลซึ่งมีบริการจีพียูสำหรับงาน AI จำนวนมากนั่นเอง

ที่มา: ออราเคิล

Bulk SMS และ SMS OTP

ราคาถูกพิเศษ สำหรับปริมาณมาก ติดต่อ LINE @deecom

Generated by Feedzy